Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tool voor Foodbedrijven in Transitie

Deze Tool is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het Leernetwerk Food. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet.
Het materiaal is bedoeld voor VMBO, MBO en HBO.

Auteurs en betrokkenen:

  • Hil Mols (Citaverde College)
  • Marleen Warnaar en Brigitta Methorst (Aeres MBO en Aeres Hogeschool)
  • Hans Dagevos, Siet Sijtsema, Marleen Onwezen en Harry Kortstee (Wageningen Economic Research)
  • Paul Ingenbleek (Wageningen University & Research, Marktkunde en Consumentengedrag)
  • Rob van Genderen, Celeste van der Togt en Linda Persoon (Groen Kennisnet)

...

Copyright © 2018 Groen Kennisnet