Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In het landelijk gebied ontstaan steeds meer korte ketens waar boeren en handelaren rechtstreeks verse producten aan consumenten leveren. Sommige horeca- en speciaalzaken onderscheiden zich in de markt door uitsluitend gebruik te maken van lokale producten en ook de gangbare supermarkten zetten vaker regionale producten in het schap.

Image RemovedImage Added

•             Willem&Drees

...