Search

Search

Help

Page 1 of 19. Showing 185 results (0.013 seconds)

 1. Biologische bedrijfsvoering - schimmel.jpg

 2. wat is biologische landbouw.png

 3. 6.3. Ontwikkeling biologisch: aanbod - vraag

  2018 https://www.skal.nl/assets/Publicaties/Skaljaarverslag20182003LR.pdf Van het totaal areaal biologisch is in 2018 10% biologischdynamisch. Het BDareaal … 6.3.1 ontwikkeling biologisch areaal en aantal bedrijven image2020210122158.png Het biologisch beteeld areaal schommelde lange tijd tussen de ruim 50.000 en
 4. Verantwoording wiki biologische bedrijfsvoering

  Deze wiki is ontwikkeld op initiatief van Bionext, de brancheorganisatie voor de biologische sector. Bionext bevordert aandacht voor biologische landbouw … belangstelling voor werken in de biologische sector (keuzedeel, minor, AD). Auteur is Udo Teunis (projectmedewerker Bionext). Het ontwikkelen van de wiki is begeleid door
 5. Biologische bedrijfsvoering

  DSC00259.JPG Deze wiki bundelt lesmateriaal over biologische landbouw. Uitgangspunten, basiskennis en het uitoefenen van een bedrijf in de biologische sector … primaire opleidingen in het groen MBO (niveau 3 en 4) en HBO die zich oriënteren op een beroepsloopbaan in en voor de biologische landbouw. Ook andere
 6. 4.1.2 Winning en gebruik biologische mest, bemesting grasland

  voor de biolandbouw); Bemesting binnen de stikstof en fosfaatgebruiksnormen en andere regels uit de mestwetgeving. Aan en afvoer biologische mest Een biologisch … : biologische veebedrijven mogen mest alleen naar biologische bedrijven afzetten). Uit het verschil (aanvoer van vee naar teelt minimaal 70% van biologisch, afvoer
 7. 5.1. Hoofdlijn verordening Biologische landbouw en afgeleide regelgeving

  image20196314421.png Wat biologische landbouw is wordt bepaald in Europese wetgeving. Dat betekent dat de garantie op biologisch in alle EUlanden dezelfde … omschakeling naar biologisch; Eisen aan de productie en verwerking van diervoeders; Voorschriften voor de verwerking van biologische producten en daarbij toegestane
 8. 1.4. Kiezen voor biologisch

  kiezen voor biologische landbouw. Kiezen voor biologisch is altijd een persoonlijke keuze; niemand verplicht je ertoe. Er kunnen heel zakelijke argumenten voor … eindproduct voor de consument gegarandeerd biologisch en kan de hogere prijs voor biologische producten worden gehandhaafd. Daarin past niet alleen concurrentie maar ook
 9. 6.1. Regelgeving: hele keten biologisch

  Een product is pas biologisch als alle stappen in de keten tot en met het product in de schap biologisch zijn. Daarom zijn er ook regels voor het transport, de opslag en de verwerking. image201992314930.png In hoofdlijn: Strikte scheiding van gangbare en biologische producten tijdens vervoer en opslag. Daarmee wordt
 10. 1.1. Definitie biologische landbouw, afbakening (inhoudelijk, wettelijk)

  , In Nederland en Vlaanderen bestaat naast 'gewoon' biologisch alleen de biologischdynamische landbouw op 10% van het biologisch areaal (Nederland, 2018). De BDlandbouw … Iedereen heeft wel een beeld bij biologische landbouw. Vaak bestaat dat beeld uit wat de biologische landbouw niet doet: geen kunstmest, geen