Search

Search

Help

Page 1 of 18. Showing 176 results (0.006 seconds)

 1. Biologische bedrijfsvoering - schimmel.jpg

 2. wat is biologische landbouw.png

 3. 1.4. Kiezen voor biologisch

  kiezen voor biologische landbouw. Kiezen voor biologisch is altijd een persoonlijke keuze; niemand verplicht je ertoe. Er kunnen heel zakelijke argumenten voor … eindproduct voor de consument gegarandeerd biologisch en kan de hogere prijs voor biologische producten worden gehandhaafd. Daarin past niet alleen concurrentie maar ook
 4. 6.1. Regelgeving: hele keten biologisch

  Een product is pas biologisch als alle stappen in de keten tot en met het product in de schap biologisch zijn. Daarom zijn er ook regels voor het transport, de opslag en de verwerking. image201992314930.png In hoofdlijn: Strikte scheiding van gangbare en biologische producten tijdens vervoer en opslag. Daarmee wordt
 5. 6.3. Ontwikkeling biologisch: aanbod - vraag

  https://www.skal.nl/assets/Publicaties/Skaljaarverslag20182003LR.pdf Van het totaal areaal biologisch is in 2018 10% biologischdynamisch. Het BDareaal is in 2018 met 9% gegroeid (2014 – 2018: 12 … biologisch was in 2018 8,4%. Vanaf 2016 is de afzet via Foodservice (bezorgdiensten, catering e.d.) sterk gegroeid. De biologische speciaalzaken verliezen echter
 6. 1.1. Definitie biologische landbouw, afbakening (inhoudelijk, wettelijk)

  , In Nederland en Vlaanderen bestaat naast 'gewoon' biologisch alleen de biologischdynamische landbouw op 10% van het biologisch areaal (Nederland, 2018). De BDlandbouw … Iedereen heeft wel een beeld bij biologische landbouw. Vaak bestaat dat beeld uit wat de biologische landbouw niet doet: geen kunstmest, geen
 7. 5.3. Biologisch keurmerk tussen andere certificaten

  is dit dus gegarandeerd biologisch. Het Demeterkeurmerk http://www.stichtingdemeter.nl/ is het keurmerk voor de biologischdynamische (BD) landbouw. De BDlandbouw … nog strenger zijn dan voor de biologische landbouw. In 2018 was 7,1% van de biologische bedrijven een BDbedrijf; zij werkten op 10% van de biologisch bewerkte
 8. 1.3.3. Perspectief voor de biologische landbouw: ‘organics 3.0’

  We hebben gezien dat de biologische landbouw zich de afgelopen eeuw geleidelijk heeft ontwikkeld vanuit een kleine, sterk door idealen gedreven, groep … verdere groei met ondernemers die ook (maar meestal niet alleen) een marktkans zien in biologisch. We hebben gezien dat er een groeiende groep consumenten is die wel
 9. 1.3. Context voor biologische landbouw

  De biologische landbouw groeit snel, in aantal bedrijven, in areaal en ook relatief (als percentage van ...). Dat gebeurt in Nederland en Vlaanderen, elders in Europa, maar ook wereldwijd (zie verder in hoofdstuk 6). Tegelijk ontwikkelt zich de praktijk van de biologische landbouw snel: ook bioboeren werken nu anders
 10. Biologische bedrijfsvoering

  DSC00259.JPG Voor meer informatie over dit onderwerp zie dossier Biologische Landbouw https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossierbiologischelandbouw.htm