Opbouw lessenreeks

Inleiding

Elke dag zijn we met voedsel bezig. Maar waar komt dat voedsel eigenlijk vandaan? Wat gebeurt er voordat het voedsel op je bord ligt en welke partijen zijn daarbij betrokken? En nog belangrijker: wat eten we in de toekomst? In 2050 zal er voor ruim 9 miljard mensen voldoende voedsel geproduceerd moeten worden. Hoe gaan we dat doen? Want één op de tien mensen ter wereld gaat met honger naar bed. Bovendien kunnen het klimaat, de natuur en de zeeën onze voedselbehoefte nauwelijks aan. Het moet anders, want we hebben te maken met een groeiende wereldbevolking die vraagt om méér en een overbelaste aardbol die vraagt om mínder. Maar hoe moet het dan wel?


In deze module over voedseltransitie onderzoeken we hoe het huidige voedselsysteem eruitziet, wat de noodzaak is van verduurzaming en welke mogelijkheden daarvoor zijn. We gaan ontdekken welke ontwikkelingen en initiatieven rond voedseltransitie er op dit moment zijn, wat daarvan de kansen zijn en tegen welke problemen ze aanlopen. En wat kan jij doen om het voedselsysteem duurzamer te maken? Welke rol neem jij op je in het kader van de voedseltransitie?

Doelen

Aan het eind van deze module kan de student:

 • Uitleggen wat een voedselsysteem is.
 • Uitleggen hoe het huidige voedselsysteem eruitziet.
 • De belangrijkste wereldwijde problemen rondom voedselvoorziening benoemen.
 • Manieren om het voedselsysteem te verduurzamen toelichten.
 • Kansen en belemmeringen in de voedseltransitie noemen.
 • Voorbeelden geven van voedseltransitie initiatieven.
 • Uitleggen hoe deze initiatieven bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem.
 • Reflecteren op het eigen voedingspatroon en de invloed daarvan.
 • Een visie vormen op het eigen handelen in het kader van voedseltransitie.
 • Verworven kennis inzetten bij gesprekken met consumenten en/of producenten.

Lesoverzicht

Deze module over voedseltransitie bestaat uit twee delen met in totaal zes lessen. Elke les duurt 90 minuten. Hieronder volgt een kort overzicht van de opbouw van het lesmateriaal.

Deel 1: Het huidige voedselsysteem

 • Les 1: Wat is een voedselsysteem
 • Les 2: Duurzaamheid van het voedselsysteem

Deel 2: Het toekomstbestendige voedselsysteem

 • Les 3: Lokaal voedsel
 • Les 4: Korte ketens
 • Les 5: Eiwittransitie
 • Les 6: Reststromen benutten

De toolbox

Het lesmateriaal is verzameld in een toolbox met verschillende mappen. Elke les heeft een eigen map met daarin de les zelf, een PowerPoint, werkbladen, achtergrondinformatie, media en excursiemogelijkheden. In de uitwerking van de lessen die hierna volgt, zal regelmatig verwezen worden naar bestanden in deze toolbox.


Docentenhandleiding

De wiki is gemaakt op basis van de docentenhandleiding, klik hier voor een printversie.


NB: Dit lesmateriaal is gemaakt in het kader van een DuurzaamDoor-project in Flevoland. Sommige voorbeelden, opdrachten en excursies zijn daarom gebaseerd op casussen in Flevoland. Deze zijn natuurlijk eenvoudig te vervangen voor casussen elders in het land, zonder dat dit het lesmateriaal inhoudelijk aantast.