Colofon

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het online cursusmateriaal dat via de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet ontsloten wordt. Deze partijen zijn onder andere agrarische onderwijsinstellingen, Boehringer Ingelheim, CIV Agri&Food, CRV, DTC, provincie Gelderland, Groenpact, provincie Noord-Brabant, Poultry Expertise Centre, Privon, Roodbont Publishers B.V., SDDDC, Topigs Norsvin en Trouw Nutrition. Voor een compleet overzicht van alle partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van specifieke cursussen en/of modules, kunt u de colofons van de betreffende modules raadplegen.

Aan de totstandkoming van de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet werkten mee:
Cor Duim, Aeres
Eveline Groot Wassink, Roodbont Publishers B.V.
Rob van Genderen, Groen Kennisnet
Remko Lette, Groen Kennisnet

Heeft u vragen, opmerkingen of beschikt u over online cursusmateriaal veehouderij dat u wilt delen via deze pagina? Naam dan contact op met Cor Duim (c.duim@aeres.nl) of stuur een bericht naar servicedesk@groenkennisnet.nl.


Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het online cursusmateriaal op de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet is geen eigenaar van het materiaal dat ontsloten wordt via de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet. Groen Kennisnet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij gevonden wordt;

De auteurs en eigenaren van het materiaal spannen zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van content (waarnaar wordt verwezen) volledig en juist is. Daarentegen kunnen de auteurs niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij, de cursussen en/of modules gevonden wordt;

De auteurs en eigenaren van het materiaal behouden het recht om de op deze site vermelde informatie en content op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;

Het cursusmateriaal op de pagina’s Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is vrij in te zetten en te delen. Echter kan er (over onderdelen van) de cursussen en/of modules auteursrecht rusten. Voor het auteursrechtstatement van de rechtmatige eigenaren van het materiaal kunt u de colofons van de betreffende cursussen en/of modules raadplegen.