Hoe mensen denken over dieren en hun welzijn hangt samen met hun achtergrond en persoonlijke overtuigingen. Deze worden onder andere beïnvloed door welvaart, beroepskeuze, cultuur en religie. Ook zijn er grote verschillen in hoe goed mensen geïnformeerd zijn over het onderwerp dierenwelzijn. In de praktijk leidt dit tot verschillen in de wijze van omgaan met dieren, maar ook tot meningsverschillen in publieke en politieke discussies over dierenwelzijn.
Dierenwelzijn krijgt veel maatschappelijke aandacht

Dierenwelzijn in de praktijk

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn gesteld is. Goede huisvesting en voeding zijn basisvoorwaarden om welzijn te optimaliseren. Je hebt kennis over de biologie van het dier nodig om te weten wat het dier nodig heeft en hoe het functioneert. Alleen dan herken je signalen van ‘onwelzijn’ of juist van positief welzijn. Maar kennis en feiten zijn niet altijd bepalend voor wat we ervan vinden en wat acceptabel is (ethiek).

Dierenwelzijn moet gewaarborgd worden. Dat is goed voor het dier, maar heeft ook voordelen voor de houders en verzorgers van dieren.


Gezondheid, gedrag, huisvesting en voeding zijn aspecten die van invloed zijn op het dierenwelzijn.
Dierethiek gaat over het denken over wat mensen wel en niet met dieren mogen doen 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.