De factor organisatie is cruciaal om het doel van een bedrijf te bepalen: Wie zijn betrokken bij Vertical Farming en wie heeft het stuur in handen? Organisatorisch lijken er vier typen Vertical Farming te zijn.

Het eerste type is producent gedreven, waar het doel is om voedsel te produceren voor de supermarkt, restaurants, en de eindconsument. De focus is op hoogwaardige producten die aansluiten bij de behoeften van de consumenten. Producent gedreven Vertical Farms zijn commerciële bedrijven.

Zie ook de pagina Inspirerende voorbeelden

Het tweede type Vertical Farming is gedreven door de technologiebedrijven. De focus is op de technologie in de Vertical Farm. Technologie verwijst naar allerlei toepasbare systemen, zoals lichtsystemen, automatiseringssystemen, en watercirculatiesystemen. Technologiebedrijven ontwikkelen en leveren alles om een Vertical Farm te laten functioneren. Ze hebben een semi-operationele Vertical Farm als proof-of-concept om te testen, naast het tonen van de productievaardigheden aan mogelijke kopers van systemen.


Certhon 2017, plantopkweek klimaatcellen Beekenkamp

Het derde type Vertical Farming is  innovatiegericht, gedreven door semi-publieke organisaties, die gericht zijn op onderzoek naar Vertical Farm, de ontwikkeling van concepten, en onderwijs in Vertical Farming. In Nederland spreken we vooral over onderzoeksinstellingen, hogescholen, en Wageningen UR. Gelijk aan de technologiebedrijven hebben de semi-publieke organisaties doorgaans een kleine Vertical Farm. het verschil is dat de aanwezige Vertical Farm niet voor directe verkoop zijn bedoeld.

Webinar Professor Leo Marcelis, Wageningen University and Research


Het vierde type Vertical Farming is gedreven door de adviesorganisaties, met een focus op advisering van andere en die betrokken zijn bij Vertical Farming. Hieronder bevinden zich met name adviesbureaus, architecten, rekenbureaus / ontwerpers.

Workshop Vertical Farm study 2.0, by AVF

Vertical Farming