Na de definitie van Vertical Farming beschrijven we nu enkele indelingen ervan.

Een eerste indeling betreft de productie. Veruit de voornaamste groep producten betreft kiemgroenten, leafy greens, zoals kruiden, cressen en eetbare bladgroenten, zoals sla. Tientallen soorten leafy greens zijn in productie. Andere producten worden veel kleinschaliger geteeld of er wordt vooral mee geëxperimenteerd; denk aan uitgangsmaterialen, stamgewassen zoals tomaten, of bloemplanten. Productie voor de (medicinale) inhoudsstoffen, wordt wel vaak genoemd, maar het wordt - behalve voor wiet - niet vaak toegepast.  Aan Vertical Farming gekoppelde systemen betreffen vaak visteelten en algenproductie. Ook de aloude paddenstoelenteelt worden wel genoemd, waarvan de productie echter wordt gekenmerkt door donkerte in plaats van kunstlicht. Dan kan ook de witlofteelt en het broeien van bollen onder vertical farming gaan vallen.

Sky Harvest leafy greens  bron: urbansmartfarm.be

Een tweede indeling betreft het productiesysteem, vooral het substraat waarop gewassen groeien. Voor dakkassen en meer low-tech systemen is veen een gebruikelijk substraat. Champignons worden geteeld op een basisch mengsel van (paarden-)mest, stro, kalk, en veen, met een laagje afdekaarde. Na de teelt wordt het substraat verkocht als bodemverbeteraar: de zogenaamde champost Meer geavanceerde systemen gebruiken doorgaans steenwol met druppelbevloeiing, of watergootjes waarin wortels onder water staan. Tenslotte wordt soms gewerkt met damp als groeimedium.

Een derde indeling is het gebouw en de plaatsing van het productiesysteem. De duurste Vertical Farming betreft speciaal ontworpen gebouwen. dat maakt dat dit het best past bij het productiedoel , maar de kosten ervan lijken maximaal te zijn. Er zijn veel ontwerpen, zoals die van Plantagon, die uiteindelijk in Linköping bouwt, waarbij vaak een integratie met wonen, werk, en/of recreatie wordt nagestreefd. Een minder dure vorm is een hergebruik of retrofitted gebouw zoals het eerdere Philips-gebouw dat is omgebouwd tot de New Farm in Den Haag, en de 2018 WUR-competitie voor één toren van wat voorheen de Bijlmerbajes was. Dit herbestemmen leek rond 2009-2014 een goede optie voor leegstaand vastgoed. Echter lage verdiepingshoogte, gewicht, energie en koeling verhinderen vaak een rendabele ombouw. Vertical Farming in een loods op een industrieterrein lijkt veel eerder haalbaar, zowel praktisch, financieel als qua regelgeving.

Een ontwerp van Plantagon Vertical Farm

Gaan we naar plaatsing van het productiesysteem dan is een tussenstap de teelt in een (omgekatte) zeecontainer naast een gebouw of op parkeerplaatsen. Aansluitingen zijn nodig maar feitelijk is dit gebouwonfhankelijk. Vertical Farming kan verder worden geplaatst op het gebouw, als facade aan het gebouw, in de kelder onder het gebouw, met gebruik van zonlicht in het gebouw, of afgesloten in het gebouw. Bij plaatsing in het gebouw spreken we doorgaans over meerdere verdiepingen.

Meer informatie

Vertical Farming