Slaplanten, bron Shutterstock

Vertical Farms hebben als nadeel dat er vaak hoge kosten mee gemoeid zijn, zowel qua opzet als exploitatie. Je kunt wel gebruik maken van bestaande gebouwen, maar de aanpassing van die gebouwen kost ook geld. Denk aan brandveiligheid, binnenklimaat of belichting. Daarnaast is het elektriciteitsgebruik van Vertical Farms  behoorlijk groot. Daarom moet je elke mogelijkheid aangrijpen om dit elektriciteitsgebruik terug te brengen door gebruik te maken van natuurlijk licht of er bij de  keuze van gewassen rekening mee te houden.

Omdat Verticla Farming de teelt vrijwel onafhankelijk maakt van de fysieke en klimatologische omstandigheden ter plaatse, kan het een kosten-efficiënte vervanging zijn van aanvoer van producten van elders. Je kunt denken aan in afgelegen gebieden, eilanden, sub-arctic, en aride gebieden waarbij de aanvoer gepaard gaat met hoge logistieke kosten en kostbare productverliezen).  Ook dan is de kostprijs van producten uit Vertical Farming hoog, maar minder hoog dan het geïmporteerde product of het product uit horizontale tuinbouw of open teelten. In Vertical Farming is de water en nutriënten efficiency relatief hoog.

Vertical Farms claimen dat ze alleen iets produceren waarvoor een afnemer is. Dit ‘no waste’-telen op bestelling  zou kunnen leiden tot kostprijsverlaging. Het voorkomt verspilling.

In Vertical Farming is  sprake van specialisatie en schaalvergroting zodat je de kostprijs kunt  drukken. Vertcial Farming heeft als voordeel ten opzichte van minder gecontroleerde teelten, dat er makkelijker geautomatiseerd kan worden. Dit zal leiden tot kostprijs verlaging vooral in gebieden waar er krapte is op de arbeidsmarkt.

Er is is ook een ontwikkeling richting simpelere systemen die je zelf kunt bouwen, en die wellicht iets minder productief zijn dan de professionele systemen maar ook veel goedkoper en veel toegankelijker voor leken.

Aandachtspunten

  • Neerwaartse prijsdruk in bulkmarkten
  • Ketentransparantie
  • Toegankelijkheid bedrijf voor consumenten
  • Tijdelijk gebruik van grond en gebouwen is geen basis voor investeringen
  • Afval ≠ voedsel
  • Oneigenlijk gebruik 'vrijwilligers'

Meer informatie

Waarde creërende strategieën