Laboratorium, planten in buisje, foto Shutterstock

Bij de keuze voor gewassen in een vertical farm is de afzetmarkt en doelgroep voor de producten de bepalende factor. Per producttype en doelgroep zijn de afzet kansen en de concurrentie met gangbaar geteelde producten verschillend.

Weefselkweek

Weefsel kweek vind al vele jaren plaats in Vertical Farming. Daarbij is licht en temperatuur de sturende factor. Omdat de producten in afgesloten bakjes, schalen en dergelijke wordt geteeld zijn de luchtvochtigheids omstandigheden in de klimaatcel minder van invloed op de verdamping van het gewas. Ook de hygiene is door de teelt in afgesloten bakjes gewaarborgd.

Uitgangsmateriaal

De productie van geënte planten, zaailingen, beworteling van stekken kan in Vertical Farming plaatsvinden. De gewassen hebben een hoge plantdichtheid en het uitgangsmateriaal wordt als geheel product afgezet. Het uitgangsmateriaal kan zeer uniform zijn en van constante kwalitieit.

Inhoudsstoffen

Er wordt veel verwacht van de productie van planten met specifieke inhoudsstoffen, omdat in een VF alle klimaatomstandigheden te sturen zijn. Er moet over de relatie van klimaat en inhoudsstoffen nog veel kennis ontwikkeld worden.

Niche markt   

Met een nichemarkt wordt bedoeld productie van een product voor een segment van de markt dat zonder Vertical Farm niet mogelijk zou zijn. Daarbij is te denken aan producten die niet goed bewaard of getransporteerd kunnen worden. Zie ook het hoofdstuk 'Differentiatie' als Businessmodel.

Uit een Nieuw-Zeelands onderzoeksrapport blijkt dat Vertical Farming, gezien de kosten, wel beperkingen kent. Onderzoeker Rachel McClung zegt in een persbericht 'Vertical farming has its limits' dat Vertical Farming de gangbare productie van groenten en fruit niet kan vervangen. De teelt blijft beperkt tot kruiden en bladgroenten.

Meer informatie

High Tech Horticulture