Schakelkast, foto Pixabay

Elektriciteit voor licht

Energie is een grote operationele kosten post voor een VF. Het gebruik van elektriciteit is afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen per m2.  Daarbij is het gunstig als de LED lampen de elektriciteit efficiënt omzetten in licht. De nieuwste typen LED komen boven de 3 μmol/J. Dat betekent dat als er 210 μmol.m⁻².s⁻¹  aan LED licht wordt gegeven er 70 W.m-2 aan geïnstalleerd elektrisch vermogen is en bij 16 uur belichting op jaarbasis 400 kWh elektriciteit per m2 wordt gebruikt. Van deze energie wordt een klein deel omgezet in plantengroei. De rest zorgt direct of indirect voor opwarming van de teeltruimte.

Koeling

Als er voor belichting 70 W.m⁻² aan energie de teeltruimte in gaat moet het grootste deel daarvan via de koeling van de ruimte weer worden afgevoerd. De koelinstallatie moet hierin kunnen voorzien. Hoeveel energie hiervoor nodig is hangt af van de efficiëntie van de koelmachine en de hoeveelheid energie die nodig is voor alle pompen en ventilatoren.

Meer informatie

High Tech Horticulture