Kas, bron: Shutterstock

Veel Vertical Farms richten zich uitsluitend op voedselproductie. Dat zijn de bedrijven die in hoge mate geautomatiseerd zijn. Maar er zijn ook vertical farms die met min of meer dezelfde productiemiddelen diverse inkomsten stromen verwezenlijken.

 

 • Sociale doelstelling:
  Vertical Farms doen soms iets op gebied van job coaching. Vertica Farms claimen soms juist banen te creëren voor laag opgeleiden in achterstandswijken. Maar het blijkt dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet zo maar mee kunnen draaien zonder aanvullend onderwijs en zonder coaching. Matt Liotta, CEO of PodPonics, klaagde zelfs over sabotage door jongeren die hij een baan gaf in zijn VF (Aglanta panel discussion 2017). Kennelijk is het coachen van jongeren richting baan in VF niet iets wat je er zomaar bij doet. Een volgende stap is deze sociale doelstelling expliciet onderdeel van het verdienmodel maken.
 • Toonkamer van de technologie
  Vertical Farming producert niet niet alleen voedsel voor de lokale markt, maar ook de toonkamer is van de technologie om voedsel te produceren voor lokale markten elders. Start-ups zijn niet alleen Ag-food maar ook - en vooral - Ag-tech. Dat geldt bijvoorbeeld voor GROWx en Agricool of Urban Farmers in Den haag. In het gunstige geval leveren deze beide doelstellingen synergie op. Naast voedselproductie verkoopt een Vertical Farm ook  ook kennis en technologie zoals Urban Farmers in Den Haag. Of het functioneert als een proeflocatie die ook voedsel verkoopt, zoals de Chiba Universiteit productiefaciliteiten vin samenwerking met Mirai in de Kashiwa-no-ha Smart City in Japan die ook diverse lokale afzetkanalen beleveren.
  Soms zitten beide doelstellingen elkaar in de weg: Eindconsumenten willen een intuïtief toegankelijk verhaal horen op menselijke schaal, investeerders willen technische specificaties en schaalbaarheid. Voor Vertical Farms die als food producent opereren  en project of programma basis mee doen in onderzoek en onderwijsactiviteiten zijn er mogelijk kansen.
 • Vertical Farm als onderdeel van het stedelijk weefsel
  Vertical Farms passen goed in het stedelijke weefsel. Ze hebben mogelijke relatie mogelijk met gebouw of gebied. Dat kan de belevingswaarde van een stedelijke locatie vergroten. Het past bij een verdienmodel gebaseerd op beleving. Het is ook een goed voorbeeld van diversificatie omdat een Vertical Farm er bij vastgoedontwikkeling voor kan zorgen dat de kapitaalskosten of exploitatiekosten dalen omdat die kosten gedeeld worden door verschillende partijen, zowel de food exploitatie als de vastgoedexploitatie.
  Het produceren van voedsel in gebouwen, het gebruik maken van lokale stromen  zoals water, warmte, CO₂, nutriënten, kan ook een onderdeel zijn van het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Dit levert extra punten op in relevante certificaten (LEED, BREEAM, WELL). Daarmee vergroot Vertical Farming de kans om aanbestedingen te winnen en makkelijker toegang tot de kapitaal markt.
  Het feit dat de teelt meerlaags is maakt hem makkelijker inpasbaar in een stedelijke context. Vertical Farming is ruimte efficiënt. Maar het is niet zo dat de meerlaagse teelt als zodanig qua opbrengst per m2 (of m3) kan concurreren met stedelijke functies. De Greenhouse in Utrecht is een voorbeeld van een VF die een onderdeel uit maakt van de gebiedsontwikkeling ter plaatse.
 • Productie van non-food naast food gewassen
  De huidige boom in Vertical Farming  in de VS valt voor een deel te verklaren door het legaliseren van cannabis gebruik (voor medische toepassingen) in diverse staten. Maar het gaat niet alleen om cannabis, er zijn tal van gewassen denkbaar met toepassingen in pharma en cosmetica.
  De toegevoegde waarde van Vertical Farming is dat via speciale licht- en bemestingsrecepten precies gestuurd kan worden op inhoud stoffen. Daarnaast kan de productie volledig gecontroleerd en  dus clean plaatsvinden. Er zijn geen productveiligheidsrisico’s  die je wel hebt bij open teelten.

 

Aandachtspunten diversificatie

 • Niet elke functie wordt betaald

 • Arbeidsorganisatie is complex

 • Synergie tussen functies levert meerwaarde

Meer informatie

 

 

Waarde creërende strategieën