Vertical Farming - teelt en keten


Dit leerboek is ontwikkeld is het resultaat van het WURKS-project (Wageningen UR Knowledge Share) Vertical Farming – teelt en keten. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet en is bedoeld voor MBO en HBO. 


Auteurs

  • dr E.F.M. (Emiel)  Wubben, Wageningen University & Research

  • dr. JW (Jan Willem) van der Schans, Wageningen Economic Research

  • ir. A. (Arie) de Gelder, Wageningen Plant Research


Samensteller


Bronnen


Licentie


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

   Logo Groen Kennisnet: