Vertical farming biedt de mogelijkheid om planten naar een centrale verwerkingsruimte te brengen. Ervaring van glastuinbouw leert dat dit goed kan voor eenmalig te oogsten producten, maar moeilijker is voor meermalig te oogsten gewassen. Bij de bouw van een Vertical Farming moet de afweging worden gemaakt tussen investeren in hoge mate van automatisering of meer arbeidskosten. Bij dit laatste is het goed te bedenken dat voor arbeid in een Vertical Farm het een uitdaging is om niveau van efficiëntie in de kas te bereiken. 

 

High Tech Horticulture