Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw veel nieuwe kansen biedt. Niet alleen voor de teelt zelf maar ook nieuwe producten en markten kunnen bediend worden. Er ontstaan compleet nieuwe ketens

vertical farming, foto Shutterstock

(Bron: Shutterstock)

Vertical Farming kun je als volgt omschrijven: 

Bij Vertical Farming worden planten ten behoeve van voedselvoorziening of als plantaardige grondstof in een volledig gesloten, gecontroleerde omgeving geproduceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technologie. Planten worden geteeld in gestapelde hydroponics teeltlagen met toepassing van  LED verlichting, airconditioning, ventilatoren en systemen die planten voorzien in hun groeibehoeften.

Veel voorbeelden van Vertical Farming vind je in de stedelijke omgeving. Initiatiefnemers hebben uiteenlopende overwegingen om met Vertical Farming te beginnen. Zo kun je gewassen schoon en duurzaam produceren, breng je gewassen dichter bij de eindgebruiker of kun je werkgelegenheid creëren. Toch lijkt de praktijk weerbarstig. Kosten zijn soms hoger dan gedacht en de gewaskeuze is beperkt. Een onderneming opzetten is soms moeilijker dan je denkt.

Deze wiki gaat niet alleen in op de achtegronden en technische aspecten van vertical farming, maar ook op de businessmodellen.

 Hoofdstukken