Welkom bij de cursus "Stressvrij omgaan met de koe". Als je stressvrij en makkelijk met koeien werkt, ervaar je als veehouder meer plezier. Minder stress en angst zorgen ervoor dat het welzijn van de koe toeneemt. Het gevolg is een goede algemene gezondheid en klauwgezondheid. Dit kan weer leiden tot een hogere melkgift en een betere bevruchting. Dat levert een veehouder al snel duizenden euro's per jaar op.

Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe zorg je voor makkelijk vee? Wat heeft de koe nodig om rustig en voorspelbaar te zijn? Waar zie je de verschillen tussen situaties, bedrijven en mensen? En wat is jouw rol hierin?

In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert:

  • op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat;
  • wat de gevolgen van deze angst zijn op melkproductie, gezondheid, welzijn en werkgemak;
  • welke manieren van omgang met de koe het gedrag van de koe beïnvloeden;
  • welke verbeterpunten jij kan oppakken in de omgang met koeien

Opbouw

Deze cursus is opgebouwd uit 4 modules, die logisch op elkaar volgen. In elke module volg je een e-learning:

  1. Angst voor mensen
  2. Denk als een koe
  3. Mens-dier interactie
  4. Optimale omgang en omgeving

Klauwbekappen

Voor wie?

De cursus is ontwikkeld voor het groene onderwijs (MBO & HBO) en voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een melkveehouderij. Op verschillende schermen in de e-learning wordt een blauwe i-knop weergegeven. Deze geeft toegang tot verdiepende stof en oefeningen op HBO-niveau.

Studiebelasting

Afhankelijk van de gekozen module en individuele leersnelheid, zal de cursus 3 - 4 uur in beslag nemen.

Interactief leren

Dezelfde inhoud volgen, maar met begeleiding, persoonlijke leerdoelen en de optie tot inbreng van een praktijkcasus? Volg dan online de betaalde optie, waarmee je meer uit de cursus te kunt halen op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling en daarnaast bij succesvolle afronding een certificaat verkrijgt. De prijs hiervoor is € 145,-. Deze online cursus wordt aangeboden door Wageningen Academy in samenwerking met Wageningen Livestock Research en is goedgekeurd als "mens-dier interactie cursus – melkvee" onder het Beter Leven Keurmerk melkrund


Aan de slag!

Blijf je liever in deze versie van de cursus? Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan. Navigeer makkelijk door de cursus met behulp van de doorverwijslinks onder aan de pagina's of door middel van de inhoudsopgave links in je scherm.Ga naar: Module 1. Angst voor mensen