Voor de meeste eigenschappen wordt de genetische aanleg bepaald door de gezamenlijk werking van een reeks van genen. We weten niet hoeveel en welke genen, en daarom wordt gewerkt met fokwaardeschatting. De fokwaarde is een inschatting van de genetische aanleg, ofwel een inschatting van de gezamenlijke werking van de betrokken genen.

Fokwaarden worden gebruikt om de kwaliteit van de dieren te rangschikken op geschiktheid om de volgende generatie voort te brengen.

Het berekenen van fokwaarden is gebaseerd op de statistische theorie. Om fokwaarden te begrijpen is wat achtergrond theorie verwerkt in de eerste clip. De tweede clip werkt de theorie verder uit naar praktijksituaties voor paarden.

Picture: Bernard Spragg. NZ on Flickr