Uit het hoofdstuk maatregelen blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om de natuur meer te betrekken in de bedrijfsvoering van een bedrijf. Enkele worden genoemd en beschreven:

 

Vragen

  1. Wat doet het bedrijf waar je werkt aan het telen van vanggewassen en groenbemesters? Geef ook een beschrijving van de vogels en dieren die kunnen overleven.  Mocht jouw bedrijf er niets aan doen, geef dan aan wat het bedrijf hierin zou kunnen veranderen.
  2. Waarom mag ik de grond niet spitten als ik kies voor niet kerende grondbewerking?
  3. Waarom hebben veel melkveehouders problemen met een kruidenrijk grasland?
  4. De voordelen van vergroting van het aandeel grasland worden beschreven. Imkers denken er echter heel anders over. Leg uit waarom.
  5. Naast deze vier maatregelen zijn er uiteraard nog veel andere maatregelen te noemen. Noem 3 maatregelen die bij het bedrijf waar je werkt genomen worden om de natuur te betrekken bij de bedrijfsvoering of die mogelijkheden bieden voor het bedrijf. Bestudeer daarvoor het rapport ‘Maatregelen Natuurinclusieve landbouw’ van het Louis Bolk instituut. Geef telkens aan waarom daarvoor gekozen is en welk effect het heeft op de bedrijfsvoering.