1. Er worden in dit hoofdstuk een aantal inspirerende voorbeelden getoond. Neem de voorbeelden door, en bekijk de filmpjes en verwerk de gegevens van 5 ondernemers in een tabel:
  1. (nr 1 heeft het, voor jouw, meest aansprekende voorbeeld enz.)
  2. De naam van de ondernemer
  3. De reden waarom de ondernemer aan Natuurinclusieve landbouw bedrijft.
  4. Noem de Natuurinclusieve maatregel(en)
  5. Staat er ook een vergoeding tegenover?
  6. Geef je eigen mening.

 2. In het leerboek worden een aantal voorbeelden genoemd. Maar er zijn veel meer ondernemers die de Natuurinclusieve landbouw bedrijven. Ook bij jou in de buurt.
  1. Je gaat, alleen of met een groepje, een interview afnemen bij een Natuurinclusieve landbouwer uit de buurt.
  2. Zoek een bedrijf en maak een afspraak
  3. Maak 15 vragen en bereid het gesprek voor.
  4. Neem het interview af en werk het uit. (ook de 15 vragen verwerken)
  5. Neem tijdens het interview ook minstens 5 foto’s. Verwerk deze 5 foto’s in de uitwerking.

 3. Hieronder staan nog 6 vragen. Geef antwoord met uitleg.
  1. Hoe belangrijk is communicatie met burgers voor de Natuurinclusieve Landbouw.
  2. Noem enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de ondernemers zelf erg veel plezier ondervinden bij de beleving van de planten en dieren op en rondom hun bedrijf.
  3. In hoeverre speelt de beleving die de ondernemer bij het zien van planten en dieren op het erf een rol bij de keuze voor natuurinclusieve landbouw of juist niet?
  4. Noem enkele voorbeelden waarbij vooral de bodemkwaliteit bepalend is voor de invulling van Natuurinclusieve landbouw?
  5. Wat wordt genoemd in diverse interviews om de bodemkwaliteit te verbeteren.
  6. Noem enkele voorbeelden die gegeven worden om meer biodiversiteit (planten en dieren) op en rond het bedrijf te verkrijgen.