Met een stresstest kun je de veerkracht van een verdienmodel onderzoeken. Hiervoor maak je een hittemap. Elk element van het verdienmodel wordt tegen het licht van toekomstige onzekerheden gehouden en van een kleur voorzien.

Volg voor het maken van zo’n hittemap de volgende stappen:

  • Selecteer de vijf belangrijkste onzekerheden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stengere wet- en regelgeving, stijgende marktprijs, nieuwe innovaties bij concurrenten of cruciale partners die hun koers wijzigen. Je kunt gebruik maken van, de netwerkanalyse  en het klantenprofiel
  • Plaats deze vijf onzekerheden in de legen hittemap

  • Sticker met de kleuren rood, geel en groen de invloed van de vijf belangrijkste onzekerheden op de elementen van je verdienmodel.
    • Rood: Grote onzekerheid en negatieve invloed op een of meerdere van de elementen van het verdienmodel. Als de onzekerheid optreedt, is het verdienmodel niet langer mogelijk en zijn andere verdienmodellen nodig.
    • Geel staat voor beperkte onzekerheid die negatieve invloed heeft op het verdienmodel. Geel betekent dat een bijstelling nodig is om hier mee om te kunnen gaan binnen het huidige verdienmodel.
    • Groen geeft aan dat de onzekerheid geen of positieve invloed heeft op het verdienmodel.
  • Trek je conclusie per element. Welke elementen hebben bijstelling nodig? Is het totale verdienmodel realistisch? De stresstest doet geen uitspraak over het wel dan niet slagen van je verdienmodel. Maar het geeft inzicht in wat cruciaal voor jouw verdienmodel is in een veranderende omgeving.