De waarde van een natuur zit niet alleen in geld, maar ook in imago of goodwill. Een waarde kan ook later ontstaan door bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijf. 

Soms is het duidelijk wat er moet gebeuren om een product of dienst tot waarde te brengen in een verdienmodel. In het agrarisch natuurbeheer bijvoorbeeld staan vergoedingen en voorwaarden voor verschillende varianten van landbouw met natuur vast. Sommige maatregelen passen bij het lopende agrarische bedrijf en de vergoedingen leveren voldoende op  om de kosten te dekken. Dit kan ook gelden voor collectief beheer. Toch is in de realiteit vaak meer onduidelijk dan duidelijk omtrent mogelijkheden tot verwaarding van product of dienst. Er zal in de meeste gevallen gezocht worden naar een nieuw verdienmodel, zo ook voor natuurbeheer.

Het uitschrijven van  een bedrijfsplan kan houvast bieden  voor het uitwerken van een idee. Echter, als er nog zoveel onbekend is omtrent verwaarding van het idee, is dit niet eenvoudig. De kans bestaat dat je bedrijfsplan meer wens dan werkelijkheid bevat.

Het business model canvas, is een instrument dat je ondersteunt bij het in kaart brengen en toetsen van verschillende ideeën om een product of dienst te verwaarden. Wat vindt de klant belangrijk? Wat betekent dit voor het bedrijf? Dat in kaart brengen doe je voordat je een volledig bedrijfsplan opstelt. Het geeft inzicht in de belangrijkste onbekenden voor het realiseren van een idee en helpt bij het nadenken over het toetsen van deze punten.

De omgevingsanalyse en de visie op de toekomst van het bedrijf met natuur vormen een goed startpunt. Communicatie met de omgeving is een essentieel onderdeel bij het doorlopen van de verschillende stappen. Continue afstemming is hierbij nodig met belangrijke partijen in het netwerk en met de klant. De bereikte resultaten kunnen vervolgens in de etalage worden gezet om de juiste partijen te interesseren voor het product.

 

Het model bestaat uit de volgende 9 bouwstenen, die alle facetten beslaan van de omschrijving van een bedrijf of een bedrijfsidee:

  • Weet wie jouw klanten zijn. Wat zijn hun opgaven of wat proberen ze te bereiken?
  • Leg uit welke propositie je deze klanten doet; hoe ziet jouw product of dienst eruit en wat lost dit voor je klanten op?
  • Langs welke kanalen wordt jouw product of dienst aangeboden bij de klant?
  • Hoe ontstaan relaties met de klant, hoe onderhoud je deze relaties, en hoe groei je het klantenbestand uit?
  • Niet onbelangrijk: Op welke manier en hoeveel denk je dat de klant kan betalen voor de waarde die jij levert. Dat kan in de vorm van geld, bijvoorbeeld een vergoeding, maar denk ook vooral na over andere vormen van opbrengsten als ruilmiddelen, zoals een vergunning voor de bouw van een stal,  mogelijkheden voor verdere bedrijfsontwikkeling, waardering door burgers (imago).

Tot zover heb je omschreven hoe je waarde levert en terugkrijgt van je klanten. Maar je moet ook nadenken over hoe je deze waarde creëert. Wat hier van belang is, zijn:

  • De activiteiten die je moet uitvoeren om de waardepropositie (idee van product of dienst) tot stand te brengen.
  • De mensen en middelen die je gaat inzetten om de propositie te maken en te leveren; heb je speciale mechanisatie nodig voor natuurbeheer, moet je een winkel inrichten om producten te verwaarden, of heb je misschien zelf een fabriek nodig?
  • Jouw partners, die je kunnen  helpen om het werk uitvoerbaar te maken en die jouw bedrijf kunnen complementeren.
  • De kosten die je gaat maken om dit idee ten uitvoer te brengen.

Door invulling te geven aan deze bouwstenen, ben je instaat om ieder bedrijfsidee te omschrijven. Het figuur hieronder biedt je houvast om door middel van  post-its in korte en krachtige omschrijvingen, snel en flexibel om te gaan met je ideeën en deze op eenvoudige manier delen met anderen.