Breng de omgeving van het bedrijf in kaar en maak duidelijk wat je visie op landbouw met natuur is.

Een bedrijf staat nooit op zich. Het functioneren van een bedrijf hangt af van de omgeving waar het zich in bevindt. De omgeving beïnvloedt immers wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. Andersom kan de bedrijfsomgeving ook belemmeringen en bedreigingen vormen voor het bedrijf.  Het is belangrijk om dit in kaart te brengen voordat je je oriënteert op de mogelijkheden voor natuurbeheer op jouw bedrijf.  

Met een  omgevingsverkenning kunnen de verschillende soorten krachten en trends die er spelen geïnventariseerd worden. Dit kan variëren van dingen die in de regionale of nationale politiek gebeuren, algemene economische of sectorale ontwikkelingen, tot de onzekerheden die op dit moment gelden.

De contextkaart helpt om na te denken over de verschillende invloeden op het bedrijf en geeft ze overzichtelijk weer.

Hoe pak je dit aan?

  • Maak een contextkaart Zet het bedrijf in het midden en vul de verschillende trends, ontwikkelingen en onzekerheden in. Op deze manier ontstaat er een overzicht van de verschillende krachten en trends die er spelen rond het bedrijf.
  • Alleen of samen met anderen? Het is vaak effectiever om samen met belangrijke partijen uit de omgeving de contextkaart in te vullen. Samen ben je beter in staat om te bepalen welke kansen en bedreigingen er zijn. Zo kun je ook beter en sneller bepalen hoe je daar mee om wilt gaan. Om te bepalen of natuurbeheer iets kan betekenen voor het eigen bedrijf, is het goed om de visie van het bedrijf met natuur helder te maken op basis van de contextkaart. Hiervoor bieden onderstaande stappen houvast.
  • Gebeuren er dingen op het bedrijf die je eigenlijk anders zou willen zien? Of heb al je een toekomstbeeld en idee voor het bedrijf en ontwikkel je al in deze richting? Ga in een gedachteoefening na hoe het bedrijf er over vijf jaar voor staat. Als er op dat moment een film van het bedrijf zou worden gemaakt, wat zou de kijker dan zien? En als er een artikel in de Boerderij zou verschijnen, wat zou er te lezen zijn?
  • Gebruik deze beelden om te evalueren of het bedrijf nu de goede richting op gaat en bepaal welke plek natuur daarbinnen heeft. Dat geeft een impressie van wat het bedrijf bij elkaar probeert te brengen.
  • Gebruik de bovenstaande stappen om de visie in een aantal steekwoorden op te schrijven.