Leerboek Natuurinclusieve Landbouw

Dit leerboek is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet. Het materiaal is bedoeld voor VMBO, MBO, Niveau 2: Basisberoepsopleiding; MBO, Niveau 3: Vakopleiding; MBO, Niveau 4: Middenkaderopleiding; Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.


Auteurs:

  • Marijke Dijkshoorn-Dekker, Nico Polman (Wageningen Economic Research)
  • Greetje Cnossen (Nordwin College)
  • Herman Janssen (Citaverde College)
  • Jan Nijman (Groen Kennisnet)


Bronnen:


Licentie:


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki:

  Logo Groen Kennisnet: