Akkerbouwer Pieter van Reeuwijk heeft op zijn bedrijf van 68 hectare bij Emmeloord in de Noordoostpolder, met zijn buren bloemenranden aangelegd. 400 meter (600 m²) ligt op zijn eigen bedrijf. Op dat bedrijf teelt hij aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en daarnaast als kleinere gewassen, peen, uit en tulpen. Via de stichting Veldleeuwerik, een samenwerkingsverband van akkerbouwers en andere bedrijven, werd hij geprikkeld akkerranden aan te legen.


Zaadbedrijf Syngenta bood gratis bloemenzaad aan om biodiversiteit rond akkers te stimuleren. Met de bloemzaadmengsels kunnen de stroken worden aangelegd om daarmee bijen en andere bestuivers te lokken en biodiversiteit te stimuleren. Want ook vogels zullen gebruik maken van de bloemenranden. Samen met zijn buurman wist Van Reeuwijk acht boeren te interesseren om er een gezamenlijk project van te maken.
 
Het Syngenta-initaitef bood de mogelijkheid om het project met bloemnranden via crowdfunding door burgers te laten sponsoren. De minimale inleg was 10 euro voor 10 m² bloemenrand. Het aantal aanmeldingen viel wat tegen, vindt Van Reeuwijk. In totaal hebben 17 sponsors uit de directe omgeving slechts € 320,- ingelegd. Dit bedrag heeft net niet de kosten kunnen dekken. Een verklaring voor de lage opbrengst is mogelijke het vrij late tijdstip (april 2014) waarop er is  begonnen om er reclame voor te maken. De persberichten hebben wel drie krantenartikelen opgeleverd. Voor een regulier akkerbouwbedrijf is de benodigde PR-inzet veel te hoog in relatie tot de lage  respons, vindt Van Reeuwijk
 

Akkerbloemen, foto Shutterstock

De akkerranden leveren dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit, het is ook goed voor de PR van de sector, denkt Van Reeuwijk. Omdat dit een crowdfundactie betrof via burgers voor bijen, nodigden de akkerbouwers de sponsoren uit voor een bedrijfsbezoek. Het was een manier om de afstand tussen de burgers en de agrarisch ondernemer te overbruggen.  Die bijeenkomst met de sponsoren uit de omgeving was gezellig en leerzaam, vindt Van Reeuwijk, zeker omdat iemand van landschapsbeheer die ook imker is, een toelichting gaf. Ook is er een school uit Urk op bezoek geweest. 

Van Reeuwijk vindt dat agrarisch natuurbeheer kan binnen het bedrijf pas echt goed van de grond komen als het economisch rendabel is voor de boer. Het aanleggen van randen kan wat zijn op overhoekjes en op minder rendabele stukken land.

Meer informatie