Bij het begin van een fokprogramma of meer in het algemeen een agrarische activiteit met dieren is het van belang om goed te kijken naar de verschillen in mogelijkheden van de verschillende rassen van boerderijdieren. Wat is het beste ras om te kiezen onder bepaalde omstandigheden en welk ras past het beste bij het fokdoel? In de afgelopen vijftig jaar hebben de grote verschillen tussen de rassen, in het bijzonder bij rundvee, varkens en kippen, ertoe geleid dat er een scherpe selectie tussen rassen is geweest die nog steeds doorgaat. In dit selectieproces worden veel rassen en selectielijnen aan de kant gezet en niet verder gebruikt. Er heeft een sterke specialisatie plaats gevonden in de dierlijke productie en daarin werden maar een paar rassen geacht de beste te zijn in de productie van melk, rundvlees, varkensvlees, eieren en kippenvlees. Wereldwijd heeft er een sterke concentratie op een klein aantal rassen plaats gevonden die nog eens versterkt is door de toepassing van moderne technologieën in fokprogramma’s die grote investeringen vragen. Dergelijke investeringen brengen alleen hun geld weer op wanneer ze leiden tot een genetische verbetering die breed verspreid kan worden: wanneer er veel fokmateriaal verkocht kan worden en de genetische vooruitgang tot uitdrukking komt in veel dieren die uit het fokprogramma geboren zijn. De wereldwijde concentratie op een beperkt aantal rassen heeft ertoe geleid dat een steeds groter aantal rassen als minder rendabel worden beschouwd en het risico lopen te zullen uitsterven.