Vakkennis en vaardigheden

De assistent landbouwhuisdieren:

  • Heeft specialistische kennis van voortplanting van landbouwhuisdieren
  • Heeft specialistische kennis van het geboorteproces, de geboorteomstandigheden en mogelijke afwijkingen bij landbouwhuisdieren
  • Kan gepaste actie ondernemen bij geboorte van dieren
Inleiding

De voortplanting speelt een belangrijke rol op een veehouderijbedrijf. Een koe heeft een kalf nodig om melk te geven en zeugen krijgen biggen die later vleesvarken zullen worden. Als er problemen zijn bij het drachtig worden of rond de geboorte, zal de veehouder de dierenarts inschakelen. De paraveterinair zal aan de telefoon een inschatting moeten maken van de ernst. Ook zijn er diverse middelen aanwezig in de apotheek die te maken hebben met vruchtbaarheid.

Opdrachten

Opdracht 1 

Drachtig worden

Opdracht 2 

Drachtcontrole

Opdracht 3


Geboorte