Vakkennis en vaardigheden

De assistent landbouwhuisdieren:

  • Heeft specialistische kennis van voedingsleer van landbouwhuisdieren
  • Kan in opdracht van de dierenarts medicijnen verstrekken
  • Kan adviseren over het gebruik van medicijnen volgens de instructies van de dierenarts
Inleiding

Voor de veehouder is het van belang zijn dieren optimaal te voeren, zodat de dieren gezond zijn en de productie hoog is.

Dierziektes kunnen soms ontstaan door inadequate (onjuiste) voeding. Voor de assistent is het van belang te kunnen adviseren over goede voeding. Ook moet de assistent voedingsziektes herkennen en behandelingen kunnen formuleren.

Opdrachten

Opdracht 1 

Voedingsgerelateerde ziekten melkvee

Opdracht 2 


Melkvee voeding - Praktijkopdracht