Inleiding

Dieren moeten gezond zijn, gezond blijven, en ook vinden we het in Nederland belangrijk om het dierenwelzijn goed in de gaten te houden. Zo zijn er regels voor het transport, medicijngebruik en de huisvesting van dieren. Dieren mogen niet mishandeld worden en dieren die antibiotica hebben gehad, mogen binnen de wachttijd niet geslacht worden. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de ‘Wet Dieren’ en het ‘Besluit houders van dieren’.

Om te zorgen dat iedereen zich ook aan deze regels houdt is er een organisatie die controles uitvoert, namelijk de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is een overheidsorgaan dat zich richt op de landbouwsector. Deze sector produceert voedsel voor de mens en het is belangrijk dat de kwaliteit hiervan goed is en mensen niet ziek worden. De NVWA bewaakt dit. Daarbij hoort controle van levensmiddelen, in slachthuizen, winkels en restaurants, maar ook controles op veehouderijbedrijven.

Bij het beoordelen van het dierenwelzijn is kennis van de wet- en regelgeving  van belang. Om een wet makkelijk te vinden kun je de naam gewoon in je zoekmachine invoeren. Als je dan op de website van de overheid terecht komt dan weet je dat je de officiële wet hebt gevonden. Als je voor het eerst een wet ziet denk je vaak dat het heel ingewikkeld is om te begrijpen wat er allemaal in staat. Toch kun je goed begrijpen hoe een wet werkt als je er even mee oefent. Zo is een wet altijd opgebouwd uit artikelen met verschillende onderwerpen met daaronder een aantal leden. Je kunt de inhoudsopgave aan de linkerkant van de website gebruiken om makkelijk door het bestand heen te klikken, maar nog makkelijker is het om de zoekfunctie van je computer te gebruiken (ctrl+F). Met de zoekfunctie kun je op de pagina zoeken naar het woord waarin je geïnteresseerd bent. Op deze manier kom je snel en makkelijk door een wet heen!

In deze opdracht kom je in tweetallen meer te weten hoe een wet er uit ziet en wat er allemaal in staat rondom dierenwelzijn.

Werkwijze

Zoek de Wet dieren op Internet (zie hulpmiddelen) op en beantwoord de volgende vragen. Schrijf jullie antwoorden (digitaal) op. Bespreek jullie antwoorden klassikaal met de docent.

1. Wat wordt in de Wet Dieren als bedoeld met:

a. de houder?

b. lichamelijke ingreep?

2. In artikel 1.3 van de wet wordt gesproken over de intrinsieke waarde van een dier. Wat wordt daarmee bedoeld?

3. Ook staat er in artikel 1.3 dat dieren gevrijwaard moeten zijn (geen last hebben) van een aantal zaken. Welke 5 punten worden er genoemd? Extra: weet je hoe deze punten ook wel genoemd worden?

4. Artikel 2.1 van de wet gaat over dierenmishandeling. Wat wordt er in de Wet Dieren bedoeld met dierenmishandeling?


Zoek het Besluit houders van dieren op Internet (zie hulpmiddelen) op en beantwoord de volgende vragen:

5. In de Wet dieren staat in artikel 2.1 Dierenmishandeling, lid 3 het volgende:

“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts gedragingen worden aangewezen die in ieder geval worden gerekend tot de verboden gedragingen, bedoeld in het eerste lid.”

Zoek in het Besluit houders van dieren artikel 1.3 Verboden gedragingen op. Welke gedragingen worden in het Besluit nog meer genoemd als dierenmishandeling?

6. Wat staat er in het Besluit over:

a. het houden van dieren (artikel 1.6)?

b. het verzorgen van dieren (artikel 1.7)?

c. de huisvesting van dieren (artikel 1.8)?

7. In de Wet dieren staat in artikel 2.10 dat het verboden is bepaalde diersoorten te doden. In welke situaties mogen dieren wel gedood worden volgens het Besluit?

8. Artikel 3.4 wordt door veel dierenwelzijnsorganisaties als een overwinning gezien. Hierin is namelijk het fokken van dieren vastgelegd. Lid 1 beschrijft dat het verboden is te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. Lid 2 beschrijft situaties die bij het fokken zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

a. Beschrijf de situaties in Lid 2 in je eigen woorden.

b. Welke uitzondering geldt voor paarden en pony’s die als gezelschapsdier worden gehouden?

9. Wat staat er in het Besluit over:

a. het houden van productiedieren (artikel 2.3)?

b. het verzorgen van productiedieren (artikel 2.4)?

c. de huisvesting van productiedieren (artikel 2.5)?

10. Wanneer is het verboden een dier te verkopen, voor de verkoop aan te bieden, in de handel te brengen of af te leveren voor de slacht (artikel 2.8)?

11. Is het volgens de wet (het Besluit houders van dieren) verplicht om bij te houden welke medische zorg een productiedier heeft gehad (artikel 2.10)?

12. Voor welke diergroepen zijn er nog aanvullende eisen opgesteld voor het houden, verzorgen en huisvesten? 

Hulpmiddelen

https://wetten.overheid.nl Wetten op de website van de overheid

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250  Wet Dieren, Overheid.nl

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217 Besluit houders van dieren, Overheid.nl

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn Dierenwelzijn, regels in de omgang met dieren, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Resultaat

Aan het einde van deze opdracht weet je waar je een wet kunt vinden, hoe een wet er uitziet en wat er in de Wet Dieren staat.