Inleiding

Een belangrijke taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het organiseren van dierziektebestrijding. Ieder jaar zijn er wel dierziekten die groot in het nieuws komen vanwege de mogelijke gevolgen voor de veestapel, volksgezondheid of exportbelangen.

Sommige ziektes zijn aangifteplichtig, bijvoorbeeld bij mond-en-klauwzeer (MKZ). Als er MKZ wordt aangetoond op een bedrijf, moet dit bedrijf op slot en worden de dieren geruimd. Ook geldt er dan een vervoersverbod voor dieren. Dit is een hele organisatie en wordt uitgevoerd door de NVWA. 

Dieren die vanuit het buitenland naar Nederland komen, of dieren die vanuit Nederland verkocht worden naar andere landen, worden ook gecontroleerd door de NVWA. Zo komen er niet gemakkelijk ziektes ons land binnen die hier nog niet bekend zijn. Ook diervoeders worden gecontroleerd. Het voer dat de dieren eten, mag uiteraard geen giftige stoffen bevatten. Doordat de controle in Nederland zo goed geregeld is, is ons voedsel relatief veilig en kunnen wij onze dieren gezond houden.

In deze opdracht zoek je in tweetallen uit welke ziekten aangifteplichtig zijn en hoe er gehandeld moet worden. 

Werkwijze

1. Ga naar de NVWA webpagina ‘Lijst aangifteplichtige dierziekten’ (zie hulpmiddelen). Je ziet hier een overzicht met aangifteplichtige dierziekten. Zoek 4 meldingsplichtige dierziekten voor landbouwhuisdieren.

2. Ga vervolgens naar de pagina ‘Melden dierziekte’ (zie hulpmiddelen), inclusief de video ‘Dierziektebestrijding in Nederland’, en beantwoord de vragen:

  • Wanneer moet je een ziekte melden?
  • Waarom is het melden van deze dierziekten belangrijk?
  • Wie moet de ziekte melden?
  • Wie is verantwoordelijk voor welke kosten?
  • Wat zijn de gevolgen als er geen melding gedaan wordt terwijl er wel een ziekte op het bedrijf is?

3. Zoek de aangifteplichtige ziekten die de laatste 2 jaar in het nieuws geweest zijn. Voor de twee meest recente ziekten werk je uit:

  • Hoe herken je de ziekte/ wat zijn de verschijnselen?
  • Wat zijn de oorzaken van deze ziekte?
  • Hoe kun je voorkomen dat de dieren de ziekte krijgen (preventie)?

4. Maak een stappenplan van de manier waarop de NVWA te werk gaat als er een uitbraak van een aangifteplichtige ziekte is geconstateerd.

Hulpmiddelen
Resultaat

De student heeft kennis van de werkwijze van georganiseerde dierziektebestrijding en heeft kennis van actuele aangifteplichtige dierziekten.