Inleiding

Als een geboorte niet vordert, kan de veehouder de hulp van de dierenarts inroepen.  Soms is er sprake van een spoedgeval. In deze opdracht behandelen we normale geboorte en de problemen die voor kunnen komen.

Deze opdracht gaat over de geboorte en de problemen die op kunnen treden. Gebruik het internet voor de antwoorden op de volgende vragen. Je maakt de opdracht en een presentatie in tweetallen.

Werkwijze

1. De geboorte bestaat uit vier fases: de voorbereidingsfase, ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase en nageboortefase. Beschrijf voor de koe, het schaap, het paard en het varken de volgende onderdelen:

2. Als een geboorte niet goed doorzet, kan de oorzaak bij de moeder liggen en/of bij de nakomeling(-en).

  • Een voorbeeld is een verkeerde ligging van het jong. Bekijk de plaatjes in de reader ‘Liggingen en benodigdheden keizersnede’ en noteer de naam van de ligging bij het plaatje. Kies uit: kopligging, heupligging, tarsaalligging, rugligging in kopligging, rugligging in stuitligging, carpaalligging, stuitligging, schouderligging, teruggeslagen kop
  • Bij een niet vorderende partus kan het van belang zijn om te weten of het kalf/lam nog leeft. Hoe kun je hier achter komen?
  • Als een veehouder belt voor een niet vorderende partus, zal je als paraveterinair moeten bepalen of de dierenarts er snel naar toe moet. Bedenk minimaal vijf vragen die je aan de telefoon aan de veehouder zou stellen. 

3. Schrijf je antwoorden op.

4. Rond en na de geboorte kunnen verschillende problemen ontstaan. In tweetallen ga je een presentatie geven en voorbereiden. De docent wijst ieder tweetal een aandoening toe. Hiervan behandel je minimaal de oorzaak, verschijnselen en de behandeling.

De aandoeningen:

  • Prolapsus vaginae schaap

  • Prolapsus uteri rund

  • Weeënzwakte varken

  • Acute baarmoederontsteking rund

  • Cyste rund

  • Kween

  • Aan de nageboorte staan paard
HulpmiddelenLiggingen en benodigdheden keizersnede, Nienke van Dijk, 2018 (pdf)
Resultaat

Een document met de antwoorden op de vragen en een presentatie over een aandoening die te maken heeft met voortplanting.