Inleiding

In de melkveehouderij wordt gestreefd naar ongeveer 1 kalf per koe per jaar. Om dit voor elkaar te krijgen moet de koe na het afkalven vlot weer drachtig worden.

Deze opdracht behandelt de cyclus, tochtigheid, hormonen en het insemineren.

Om een beeld te krijgen van de fokkerij in de melkveehouderij kijk je in de klas de uitzending ‘Hoe maken ze koeien zwanger’ van de Buitendienst.

Na de theorie over het onderwerp cyclus en hormonen, ga je je individueel verder verdiepen in tocht, insemineren, bouw geslachtsapparaat en de hormooncyclus. 

Werkwijze

1. Deze opdracht gaat over tochtigheid, insemineren en bouw geslachtsapparaat. Gebruik bij het beantwoorden van de vragen het boek ‘Beslissen van kalf tot koe’, hoofdstuk 3 en het internet. Schrijf al je antwoorden op (digitaal).

  1. Als een koe tochtig is, is ze klaar om gedekt te worden. Dit laat zij zien met verschillende signalen. Noem er vijf.
  2. Wat wordt er bedoeld met staande tocht?
  3. Welke hulpmiddelen zijn er voor de veehouder bij het waarnemen van de tochtigheid?
  4. Zoek op internet één van die hulpmiddelen op en beschrijf hoe het werkt (tip: op YouTube.nl kun je mooie filmpjes vinden)
  5. Hoe lang duurt de cyclus van een koe?
  6. Wanneer op de dag toont de koe haar tocht het best?
  7. Tijdens de les wordt de cyclus van de koe beschreven. Hier komen veel moeilijke woorden aan bod. Probeer de betekenis te achterhalen van de woorden hieronder:
   -  Ovulatie
   -  Follikel
   -  Corpus luteum
   -  Progesteron
   -  Embryo
   -  Oestrogeen
   -  PgF2 α
   -  LH
   -  FSH
  8. Hoe bepaal je het beste inseminatiemoment?
  9. Waar wordt het eitje bevrucht?
  10. Bekijk figuur 1 in de reader ‘Voortplanting drachtig worden’ en benoem onderdeel 1 t/m 5.
  11. Herken je de onderdelen ook in figuur 2? Geef van alle gekleurde onderdelen de naam.

2. Deze opdracht gaat over de cyclus van de koe en de hormonen.

  • Zie figuur 3 in de reader ‘Voortplanting drachtig worden’. In de klas wordt de cyclus besproken. Benoem vervolgens wat er bij de rode puntjes gebeurt.
  • Er spelen veel hormonen een rol bij de cyclus. Bij opdracht 1g heb je hier al iets over opgezocht. Vul de tabel in. Gebruik hiervoor zo nodig het internet.


Hulpmiddelen

https://edepot.wur.nl/467973 Beslissen van kalf tot koe, hoofdstuk 3 van tocht tot dracht

Voortplanting drachtig worden Nienke van Dijk, 2018 (pdf)

Resultaat

Inzicht in cyclus, tochtigheid, hormonen en het insemineren bij de koe.