De voornaamste taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de dierenartsassistent landbouwhuisdieren worden uitgelegd in een filmpje: 

Voor uitleg over de Wiki, zie onderstaande instructievideo: