Vakkennis en vaardigheden

De assistent landbouwhuisdieren:

 • Heeft specialistische kennis van diergedrag en diergezondheid bij landbouwhuisdieren
 • Heeft specialistische kennis van dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren
 • Heeft kennis van wet- en regelgeving
Inleiding

Wat is goed dierenwelzijn? Deze vraag levert vaak veel emoties en discussies op tussen dierhouders, wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties. Dierenwelzijn is een veelomvattend en complex begrip. Om niet op basis van emoties maar op basis van wetenschap te kunnen zeggen wat ‘goed’ en ‘slecht’ is voor het dierenwelzijn, wordt aan drie aspecten vooral veel belang gehecht:

 • Gezondheid (lichamelijke of fysieke gesteldheid)
 • Gevoel en emotie
 • Natuurlijk gedrag

Dierenwelzijn wordt vaak omschreven aan de hand van de zogenaamde 'vijf vrijheden':

 • Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en voer van voldoende kwaliteit.
 • Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats.
 • Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling.
 • Dieren zijn vrij van angst en stress. Er wordt gezorgd voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen.
 • Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Naast het kijken naar de vijf vrijheden, moet je aan dieren meten en de signalen van dieren kunnen herkennen. Zo kun je beter beoordelen hoe het met het dierenwelzijn gesteld is.

Vaak wordt naar de omgeving van het dier gekeken om het welzijn in te schatten. Dat is niet altijd even betrouwbaar. Dierkenmerken en diersignalen zijn heel belangrijk voor een betrouwbare uitspraak over dierenwelzijn, uiteraard is de omgeving een voorwaarde voor goed dierenwelzijn.

Opdrachten

Opdracht 1 

De welzijnsmonitor

Opdracht 2 

Door de ogen van het dier

Opdracht 3

De ideale stal

Opdracht 4

Wetten voor dierenwelzijn