De productie van deze Wiki werd mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling (WUR Knowledge Share). WURKS-projecten worden gefinancierd door het ministerie van LNV en hebben tot doel onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. De ontsluiting en borging van de kennisbronnen is mede mogelijk gemaakt door Groen Kennisnet.

Aan deze wiki werkten mee:

Clusius College: Evert Vorderman, Iems Tervoort

Zone College: Nienke van Dijk, Huub Hessel

Nordwin College: Rinze Fokkema, Annewies Visser

Wageningen Livestock Research: Fleur Hoorweg, Marko Ruis (contactpersoon: marko.ruis@wur.nl)


Daarnaast is er een bijdrage geleverd door:

Helma Groffen, Van Duin tot Dijk Dierenartsen, Noord-Scharwoude

Carla Korsten, Gelre Dierenartsen

Lotte van der Goot, ministerie van LNV

Oane de Hoop, OANEvents


Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze wiki:

  • De auteurs spannen zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Daarentegen kunnen de auteurs niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze wiki gevonden wordt;
  • De auteurs behouden het recht om de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De auteurs nodigen anderen graag uit om informatie aan te dragen om bestaande opdrachten te verrijken en up-to-date te houden, en/of nieuwe opdrachten toe te voegen. Voor informatie, aanvullingen of opmerkingen kun je de contactpersoon mailen: marko.ruis@wur.nl
  • De opdrachten zijn vrij in te zetten en te delen, maar op onderdelen zoals hulpmiddelen kan auteursrecht rusten;
  • De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud van de sites van derden die aan de wiki gekoppeld zijn.


Bronnen

Alle publicaties behorende bij het WURKS project, zoekvraag Groen Kennisnet


Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Keuzedeel landbouwhuisdieren. Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KL].

Logo Groen Kennisnet: