Vakkennis en vaardigheden

De assistent landbouwhuisdieren:

  • Heeft specialistische kennis van operatietechnieken, apparatuur en gereedschappen
  • Heeft kennis van apparatuur/instrumenten voor onderzoek en behandeling van landbouwhuisdieren
  • Kan gebruikte materialen en gereedschappen hygiënisch reinigen
  • Kan specifieke laboratoriumwerkzaamheden verrichten (mest en melkmonsters onderzoeken)
Inleiding

Als er operaties uitgevoerd moeten worden zal de dierenarts dat veelal zelf doen op het veehouderijbedrijf. In een aantal gevallen wordt de dierenarts geassisteerd door een assistent.

De meeste rundveedierenartsen hebben een koffer in hun auto met daarin de spullen voor een keizersnede. Het is belangrijk dat alle spullen in de koffer zitten. Tijdens een operatie kan de dierenarts niet zomaar naar zijn/haar auto lopen.

In dit onderdeel maak je kennis met een aantal instrumenten en materialen die worden gebruikt bij landbouwhuisdieren, voornamelijk runderen.

Opdrachten

Opdracht 1

Kwartetten!