Naam middel

Ropadiar 

Algemeen

Ropadiar is een voederadditief op basis van oregano-olie dat via voer of drinkwater verstrekt kan worden. De oregano-olie in Ropadiar is afkomstig van twee oreganosoorten (Origanum vulgaris en Origanum ornythes) die hoge gehaltes van de werkzame stoffen carvacrol en thymol bevatten. Ropadiar Emulsion is een product dat met behulp van een pompje aan het individuele dier toegediend wordt. Ropadiar zou de darmgezondheid bevorderen door een antibacteriële werking en ondersteuning van de spijsvertering. Er zijn verschillende vormen; Ropadiar poeder (GG30), Ropadiar liquid, Ropadiar Solutie HG10 en Ropadiar gel. Voor melkvee en kalveren is er resp RopaDairy en RopaDiar en Ropaject (spuitje voor orale toediening). Voor de biologische sector zijn er Bio- Oregano liquid en Bio-Oregano powder. Diervoederadditief.

Onderzoek

Oregano-olie bevat de werkzame stoffen carvacrol en thymol, waarvan bekend is dat ze een antimicrobiële en anti-oxidatieve werking hebben (Hernandez et al, 2004; Lambert et al., 2001). Van thymol zijn ook in het levende dier antimicrobiële effecten en beïnvloeding van de samenstelling van de darmflora beschreven (Janczyk et al., 2008). Oregano olie wordt veel toegepast als diervoederadditief en heeft een goede invloed op de darmgezondheid, het heeft o.a. antimicrobiële, pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen (Baser, 2008). De effecten van oregano olie in het dieet zijn afhankelijk van de dosering en het werkt niet zo goed als antimicrobiële groeibevorderaars zoals carbadox (Ragland et al., 2007). 

Geiten en schapen

Bij geiten is onderzoek gedaan naar toepassing van oregano voor mycotische mastitis (Hanafi et al., 2010). Het onderzoek is uitgevoerd in Egypte waar mycotische mastitis tgv aflatoxines geproduceerd door aspergillus flavus een probleem is. Het onderzoek is uitgevoerd om te kijken of oregano (Origanum vulgaris) geschikt is voor de beheersing van mycotische mastitis. Er is in vitro gekeken naar de antioxidant en antischimmel werking van een waterig oregano extract. Daarnaast is Ham gekeken bij 20 melkgevende geiten die experimenteel besmet waren met aspergillus flavus en in het voer 4 kg oregano (gedroogde blaadjes)/ton kregen. Het onderzoek toonde een in vitro antischimmel werking aan met MIC (minimal inhibotory concentration) en MFC (minimal fungicide concentration) van respectievelijk >50 en >100 μg/ml. Het extract had ook werking tegen vrije radicalen, een langwerkende anti-oxidant werking en een hoog gehalte aan fenolen. Bovendien genas de oregano door het voer de mycotische mastitis. De genezing duurde met 17 dagen wel langer dan de standaard therapie met Fungican (5 dagen), maar had geen negatieve invloed op de bloedwaarden van de lever en nieren zoals het reguliere product. Reguliere middelen tegen een mycotische mastitis hebben veel ernstige bijwerkingen en geven snel aanleiding tot resistentie (Hamzaa et al., 2006).

Bij schapen is onderzoek gedaan naar de effecten van Ropadiar op de methaan en ammoniakemissie (Wang et al., 2007). Hiervoor zijn 16 Mongoolse hamels van 17 maanden oud (38.9 kg) met een penscanule gebruikt. De dieren zijn verdeeld in 4 groepen van 4 dieren en kregen een basaal dieet van hooi en krachtvoer met of flavomycine 40 (250 mg/d), of Ropadiar 250 mg/dag, of saponines 170 mg/dag of geen additief. Op dag 9 en 11 na behandeling is pensvloeistof bemonsterd waarin de concentratie vrije vetzuren en ammoniak is bepaald. In de voorperiode zijn de dieren gewend aan een kopmasker waardoor de ademlucht kon worden bemonsterd voor de methaanproductie. Voeropname en verteerbaarheid verschilde niet tussen de groepen. De concentratie vrije vetzuren was hoger bij Ropadiar en bij de saponines, ammoniak significant lager en de methaan uitstoot was significant verminderd bij Ropadiar en saponines.

Kalkoen

Ropapharm stuurde Amerikaans onderzoek met Ropadiar als middel om Blackhead te voorkomen. (Bahl, geen jaartal). Het onderzoek is gedaan in de wetenschap dat het middel Histostat (Nitarsone) in de toekomst niet meer beschikbaar is voor de preventie van Blackhead. Doel was een alternatief Blackhead-controleprogramma te ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd in een stal met een historie van Blackhead, met in 2011 en 2011 een overlevingspercentage van 65,2 en 64,7 %, terwijl dat voor alle koppels 86,7 en 87,9 was. De voederconversie van de Blakhead koppels was 2,59 en 2,60 vergeleken met 2,54 en 2,53 bij de andere koppels op het bedrijf. Hiervoor is een geleidelijk afbouw programma voor Histostat uitgevoerd (in het voer van dag 1 tot 14 weken leeftijd), terwijl Ropadiar Powder 8 % oregano olie aan het voer werd toegevoegd in doseringen van 0,7 (fase 1 en 2), 0,6 (fase 3) 0,5 (fase 4), 0,4 (fase 6), 0,3 (fase 7 en 8) lbs per ton voer. Daarnaast werd een nematode, ammonia en strooiselvochtigheids program uitgevoerd met humuszuur (AtoCleanse programma). Het onderzoek werd uitgevoerd van juli 2012 tot november 2014. In deze periode zijn 14 koppels afgeleverd en tot nu toe geen klinische verschijnselen van Blackhead of clostridium dermatitis. Vanaf november 2014 tot december 2015 alleen Histostat in fases 1 en 2 (dag 1-40), terwijl Ropadiar in het voer bleef. Tot nu toe 6 koppels afgeleverd zonder verschijnselen van  Blackhead of clostridium dermatitis. Vanaf december 2015 tot juli 2016 is Histostat uit alle voer gehaald, terwijl de hoeveelheid Ropadiar 8 % is opgevoerd van 1,0 (fase 1) 0,8 (fase 2), 0,6 (fase 3 en 4), 0,5 (fase 5-7) en 0,4 lbs per ton voer in fase 8. Tot nu toe geen tekenen van Blackhead of clostridium dermatitis. De voederconversie en het overlevingspercentage was op het voormalig Blackhead stal was in vergelijkbaar met gezonde bedrijven.

Pluimvee

Van carvacrol en thymol is bekend dat ze een antimicrobiële en anti-oxidatieve werking hebben (Burt, Hernandez et al, 2004; Lee et al., 2004; Lambert et al., 2001). Daarnaast werken ze eetlustopwekkend (Ertas et al., 2005). Een studie naar de effecten van een mengsel van oregano-olie, kruidnagelolie en anijsolie laat zien dat de dagelijkse gewichtstoename en voederconversie bij vleeskuikens tijdens een mestperiode van vijf weken significant verbetert bij toevoeging aan het voer (Ertas et al., 2005). Ander onderzoek toont aan dat kolonisatie en proliferatie van Clostridium perfringens in de darm afneemt als vleeskuikens carvacrol en thymol in een mengsel met andere etherische oliën via het voer toegediend krijgen (Mitsch et al., 2004). Een mengsel van etherische oliën waaraan tevens oregano-olie was toegevoegd liet naast een verbeterde voederconversie, een afname van uitval zien bij vleeskuikens op 3 weken leeftijd (Cabuk et al., 2006). Oregano olie heeft bij leghennen positieve effecten op de eiproductie en de eischaaldikte, (Steiner, 2009).

Varkens

Onderzoek liet zien dat toevoeging aan oregano olie aan het dieet van gespeende biggen de dagelijkse groei deed toenemen en de diarreescore verminderde, zij het niet significant (Marcin et al., 2006). Oregano olie heeft wel een positief effect op vleeskwaliteit bij slachtvarkens (Alarcon-Rojo et al, 2013). Met name de vetperoxidatie was minder.

Vleeskalveren

Praktijkervaring. Inmiddels wordt het op grote schaal in de praktijk gebruikt bij witvleeskalveren. De praktijkervaringen van het gebruik van Ropadiar® solutie zijn volgens de producent: Minder luchtwegproblemen, minder diarree, reductie van dierenartskosten (30%), hogere groei. In de praktijk wordt ook gedurende een bepaalde periode extra ingezet bij: Clostridium problemen, gevoelig luchtwegen en darmstoornissen. Bij 30 Holsteinkalveren wordt het effect van oregano bladeren op Coli diarree beschreven en vergeleken met behandeling met Neomycine (Bampidis et al., 2006). Er is gekeken naar mortaliteit, aantal dagen diarree en de ernst van de diarree. De auteurs concludeerden dat oregano even effectief is als neomycine, wat wijst op een antibiotica-besparend effect.

Gebruik

Pluimvee: volgens aanwijzing leverancier 0,2 – 4 kg per ton voer aan of 0,25 – 1,5 L per 1000 L drinkwater.

Verder afhankelijk van het type product.

Literatuur

Alarcon-Rojo, A.D., Peña-Gonzalez, E., Janacua-Vidales, H., Santana, V., Ortega, J.A. 2013. Meat quality and lipid oxidation of pork after dietary supplementation with oregano essential oil . World Applied Sciences Journal 21 (5) , pp. 665-673

Bahl, A.K. Field Experiences Controlling Histomoniasis Blackhead Disease in Turkeys at a Large Multi-Age Commercial Growout Farm (ppt zonder datum)

Bampidis, V.A., Christodoulou, V., Florou-Paneri, P., Christaki, E., 2006. Effect of dried oregano leaves versus neomycin in treating newborn calves with colibacillosis. Journal of Veterinary Medicine Series A: Physiology Pathology Clinical Medicine 53, 154-156.

Baser, K.H.C. 2008. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils. Curr Pharm Des. 14, 3106-19.

Burt, S.A. Antibacterial activity of essential oils: potential applications in food, 2007 - Doctoral thesis Utrecht University

Çabuk, M., Bozkurt, M., Alçiçek, A., Akbas, Y., Küçükyilmaz, K. (2006). Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flock. South African Journal of Animal Science 36, (2) 135-141

Ertas, O. N., Güler, T., Çiftçi, M., Dalkiliç, B., Simsek, Ü., G. (2005). The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. International Journal of Poultry Science 4 (11): 879-884

Hamzaa, O., J.P. Carolien,V. Beukel, M. Matee, M. Moshi, F., Mikxf, H., Selemani, Z. Mbwamboe, A. Van der Ven and P. Verweij 2006. Antifungal activity of some Tanzanian plants used traditionally for the treatment of fungal infections Journal of Ethnopharmacology 108, 124–132.

Hanafi, E.M., Enas N. Danial, K.A. Abd El Razik. 2010. Origanum vulgaris could be a novel Antimycotic agent for treatment of mycotic Mastitis in goat. International Journal Of Academic Research Vol. 2. No. 4. 307-313.

Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J., Megias, M.D. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance digestibility and digestive organ size. Poultry Science 83, 169-174.

Lambert, R. J. W., P. N. Skandamis, P. J. Coote, and G. J. E. Nychas (2001). A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology 91:453–462

Mitsch, P., Zitterl-Eglseer, K., Kohler, B., Gabler, C., Losa, R., Zimpernik, I., (2004). The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridium perfringens in the intestines of broiler chickens. Poultry Science 83, 669-675

Ragland, D., Schneider, J., Stevenson, D., Hill, M.A., Bakker, M., 2007. Oregano oil as an alternative to antimicrobials in nursery diets. Journal of Swine Health and Production 15, 346-351.

Steiner, T. Managing Gut Health-Natural Growth Promoters As A Key To Animal Performance, Nottingham Univ Press, 2006.

Ünlü, H.B.; Erkek, R. Ege, 2013. Effects of oregano and garlic essential oils on performance of calves and some parameters of faeces and blood. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50, 299-310.

Wang, C.J., S.P. Wang, H. Zhouc 2009. Influences of flavomycin, ropadiar, and saponin on nutrient digestibility, rumen fermentation, and methane emission from sheep. Animal Feed Science and Technology 148 (2009) 157–166.