NB: Dit een site in aanbouw, in de loop van de tijd zullen meer kruiden en producten worden toegevoegd.


Het doel van deze Wiki is om de inhoud van de Stalboekjes voor landbouwhuisdieren in een nieuw formaat beschikbaar te maken.

Het geheel zal in een gestructureerde manier worden opgezet. Inhoudelijk richt deze Wiki zich op kruiden, die op een natuurlijke manier de gezondheid van dieren ondersteunen en op de preparaten die deze kruiden bevatten. Er komen steeds meer natuurlijke producten op de markt. Een deel van deze producten wordt besproken in de zogenaamde Stalboekjes, waarvan er meerdere in omloop zijn (melkvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee, kalkoenen, konijnen, schapen en melkgeiten) en welke periodiek worden geactualiseerd. Vanwege de veelheid aan producten is er grote behoefte aan objectieve informatie en praktijkervaring over wat er  te verwachten is van bepaalde kruiden en middelen.

Doel

Beschikbaar maken van objectieve informatie over gebruik van kruiden bij dieren, bijeenbrengen van wetenschappelijke en openbare literatuur. Het stimuleren van het oordeelkundig gebruik van kruiden en kruidenproducten t.b.v. het ontwikkelen van een natuurlijker veehouderij. Met als onderliggende doelen onder andere, minder medicijngebruik, betere diergezondheid en dierenwelzijn en veilige producten.

Methode

Een kruidendatabase met per kruid de werking, op welk orgaansysteem het inwerkt en de beschikbare middelen per diersoort.

Er kan gezocht worden op kruid, preparaat, orgaansysteem en diersoort.