Naam middel

ElanPlus 

Algemeen

ElanPlus bestaat uit middellangketenvetzuren (monolauraat), en etherische oliën (o.a. oregano-olie, kaneelolie en anijsolie). Het product zou de darmgezondheid verbeteren. Aanvullend diervoeder.

Onderzoek

De producent leverde een eigen onderzoek bij witvleeskalveren aan (de Heer, 2013). Hierbij zijn700 nuchtere Duitse Holsteinkalveren met een gelijk gewicht opgezet in een stal met twee identieke afdelingen. Factoren als hoeveelheid verstrekte melk en (ruw)voer zijn gelijk gebleven tussen de afdelingen. De ene afdeling kreeg ElanPlus (0,5 cc / kalf / melkvoeding), de andere niet. Van iedere afdeling is willekeurig een vaste 17% (63 kalveren, 9 hokken) van de kalveren gevolgd in dit onderzoek. Als gezondheidsindicatoren zijn mestconsistentie, longaandoeningen, medicijngebruik, Hb-gehalte en slachtgewicht individueel gemeten. De kalveren zijn bij opzet, en daarna iedere week gewogen. Per afdeling is de gevoerde hoeveelheid melk en (ruw)voer bijgehouden, evenals (oorzaak van) uitval en moment van uitval. Aan het eind van de mestperiode bleek de ElanPlus groep significant meer daggroei te hebben (+ 84 gram) dan de controles. De mestkwaliteit was beter en de karkasgewichten waren hoger. Ook was de voederconversie trendmatig beter (2,58 versus 2,76). Het meest opvallende was de daling in het individuele medicijngebruik voor verteringsproblemen van 76 % bij de ElanPlus groep. Beide afdelingen hebben vijf koppelkuren toegediend gekregen, de eerste koppelkuur is ingezet voor zowel vertering als longaandoeningen (OTC). Van de overige vier kuren zijn drie ingezet voor longaandoeningen, één voor pasteurella.  Kalveren waarbij ElanPlus is toegediend, vertoonden hetzelfde ziektebeeld vóór inzetten van een longkuur en kuur voor Pasteurella ten opzichte van de kalveren in de controlegroep. Voor individueel gebruik van antibiotica voor longaandoeningen en overige aandoeningen was geen verschil aangetoond tussen beide afdelingen. Ook was de uitval in beide afdelingen vergelijkbaar. Van etherische oliën als oregano- en kaneelolie is bekend dat ze een antibacteriële werking hebben tegen zowel grampositieve én gram negatieve bacteriën (Wallace, 2004). Etherische oliën (eucalyptus, mentol en mint) bij kalveren gaf een betere vertering en minder diarree en verlaagde het gebruik van antibiotica (Soltan M.A., 2009). Verder bevordert anijsolie de vertering op darmniveau en voorkomt het tympanie bij kalveren. Organische zuren als laurinezuur helpen de etherische olie daarbij door de buitenste celmembraan van een gramnegatieve bacterie te doorbreken (Skřivanová et al., 2005). Bijkomend voordeel van etherische oliën is dat ze de voederconversie kunnen verhogen (Chaves et al., 2008, K. Patra, 2011). Ook hebben etherische oliën zoals kaneelolie en oregano olie invloed op de pensflora en kunnen in vitro de ammoniakvorming reduceren (Busquet et al., 2006).

Gebruik

0,5 cc / kalf / melkvoeding  

NB: ElanPlus remt de werking van Oxytetracyclinen en Tilmicosinen


Doxycycline en Pulmotil remmen de werking van ElanPlus


Dus tijdens antibioticakuren met deze middelen ElanPlus tijdelijk stoppen


Literatuur

Azain, M.J. 1993. Effects of adding medium-chain triglycerides to sow diets during late gestation and early lactation on litter performance. American Society of Animal Science, Journal of Animal Science,  71: 3011-3019.

Busquet, M., S. Calsamiglia,  A. Ferret, C. Kamel. 2006. Plant Extracts Affect In Vitro Rumen Microbial Fermentation. Journal of Dairy Science  Volume 89, 761–771

Chaves, A.V., Stanford, K, Dugan, M.E.R., Gibson, L.L., McAllister, T.A., van Herk, F., Benchaar, C. 2008. Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. Agriculture and Agri-Food Canada, Research Centre Quebec, Livestock Science vol. 117, 215-224.

Hammer, K.A, Carson, C.F, Riley, T.V. 1999. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts, Department of Microbiology, the University of Western Australia, Journal of Applied Microbiology  86, 985-990

de Heer, A., 2013. Het effect van ElanPlus op antibioticagebruik bij blankvleeskalveren; Onderzoek naar de effecten van etherische oliën en organische zuren bij toediening aan blankvleeskalveren. Intern rapport Olusplus, gebroeders Fuite Veevoeders B.V.

Patra, A.K.  2011. Effects of Essential oils on rumen fermentation, microbial ecology and ruminant production. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 1-13.

Skřivanová, E., M. Marounek, G. Dlouhá and J. Kaňka. 2005. Susceptibility of Clostridium perfringens to C2–C18 fatty acids. Letters in Applied Microbiology 41, 77–81.

Soltan, M.A. 2009. Effect of Essential Oils Supplementation on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Health Condition of Holstein Male Calves During Pre- and Post-Weaning Periods. Pakistan Journal of Nutrition 8 : 642-652.