• Deze wiki is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van LNV, het kader van het project Kennisverspreiding gezondheidsondersteunende middelen, wat is uitgevoerd in samenwerking met het Platform Natuurlijke Veehouderij.
    De wiki is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet.
  • Het materiaal is bedoeld voor dierenartsen, veehouders en andere belangstellenden, als keuzehulp voor mogelijk in te zetten natuurlijke middelen.
  • Auteur: Maria Groot (Wageningen Food Safety Research, part of Wageningen University & Research)
  • In de wiki is tekst opgenomen uit de Stalboekjes.
  • Jaartal: 2019
  • Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar servicedesk@groenkennisnet.nl


Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Kruiden voor landbouwhuisdieren. Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KGM].

Logo Groen Kennisnet: