Naam middel

CleanActive 500

Algemeen

CleanActive 500 is een voormengsel van tarwebloem, calciumcarbonaat en raapzaadolie en aromatische additieven waaronder knoflook. Het wordt ingezet ter preventie van coccidiose bij konijnen, en bij pluimvee voor betere darmgezondheid en prestatie. Premix

Onderzoek

Eigen onderzoek van de producent bij 300 Hyplus konijnen van 36 dagen oud laat effecten zien op eimeria (Phytosysnthese presentatie). Hierbij zijn de konijnen verdeeld over 2 groepen van 150 dieren: 150 gespeende dieren kregen controlevoer, zonder coccidiostatica en antibiotica. De proefgroep van 150 gespeende konijnen kreeg voer met 400 gram CleanActive 500 per ton voer. De dieren werden gevoerd tot 69 dagen leeftijd en er is gekeken naar het lichaamsgewicht, de groei van dag 36-69, de dagelijkse groei, de dagelijkse voerconcumptie, de voederconversie en het percentage sterfte. De dieren uit de proefgroep aten significant minder per dag (136,3 tegenover 147,4 gram), hadden een betere voederconversie (3,19 versus 3,55) en minder sterfte (4 % versus 8,9 %). Tevens is een onderzoek gedaan naar hoeveel en welke coccidia er voorkwamen in de mest op dag 42. Er wordt gesuggereert dat het product effect heeft op de sporulatie van oocysten en op de invasiviteit van de schizonten. Hierdoor wordt de cyclus van de eimeria parasiet onderbroken.

Gebruik

De producent raadt 0,25-0,5 kg per ton voer aan, continu te geven

Literatuur

Presentatie Phytosynthese: Clean Active 500 contributes to the management of coccidiosis