Voor de glastuinbouwsector is zonlicht van groot belang. Ten eerste omdat zonlicht een bron van energie is en direct gebruikt kan worden voor de verwarming van kassen. Ten tweede omdat zonlicht de drijvende kracht is van fotosynthese en daarmee de productie van gewassen. Het zonlicht dat beschikbaar is in Nederland op een gegeven moment wordt gekarakteriseerd door de zonnestand, de geografische breedte, het seizoen, het tijdstip van de dag en de mate van bewolking. Toch kan een overzicht met enkele kengetallen handig zijn tijdens de ontwerpfase van een kas. De volgende secties gaan over:

Let op! De kengetallen zijn gebaseerd op lange termijn gemiddelden en geven algemene informatie over het klimaat. Deze gemiddelden bieden echter geen garantie voor het weer op een bepaalde dag of het verloop van een enkel seizoen of jaar.