Glastuinbouwprojecten in Nederland

Het areaal glastuinbouw in Nederland bedraagt in 2019 een kleine 10.000 hectare. Daarmee is het areaal toegenomen vergeleken met de voorgaande jaren en heeft er dus nieuwbouw plaatsgevonden. In de periode 2014 - 2018 bleef het areaal vrij constant, maar startten er elk jaar zo'n 100 - 120 verbouw- en nieuwbouwprojecten. Al deze projecten hebben baat bij de Kaskieswijzer als ondersteuning tijdens het intensieve ontwerpproces dat voorafgaat aan de bouw. Het uiteindelijke ontwerp hangt af van vele factoren. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het gewas. Daarnaast moet uiteraard worden voldaan aan relevante wetgeving, maar ook de gewenste bedrijfsvoering en -logistiek zijn van belang. Zo moet er bijvoorbeeld praktisch worden omgegaan met de mogelijkheden die een kavel biedt in termen van beschikbare ruimte en de ligging van toegangswegen.

Zonlicht in de kas

Hoe je het ook wendt of keert, zonlicht speelt voor elk glastuinbouwbedrijf een belangrijke rol tijdens het ontwerpproces. Voor korte-dag planten zoals chrysant moet de daglengte nauwkeurig worden gecontroleerd. Schaduwminnende teelten zoals anthurium mogen niet blootgesteld worden aan een te hoge lichtintensiteit omdat de plant daar schade door kan oplopen. Voor weer andere teelten zoals tomaat is juist elke procent lichtwinst van invloed op de productie.

Toetreding van zonlicht in de kas is afhankelijk van vele factoren die elkaar ook onderling beïnvloeden. Een grove opsplitsing is als volgt te maken:

Al deze factoren komen aan bod in de Kaskieswijzer aan de hand van onderzoeksresultaten over daglichtbenutting in de glastuinbouw. Zodoende biedt de Kaskieswijzer ondersteuning tijdens het ontwerpproces om tot een optimaal gebruik van zonlicht te komen. Er worden algemeen bruikbare overzichten gegeven, maar ook gewas specifieke informatie gepresenteerd. Daarnaast worden de Kaskieswijzer Rekentools geïntroduceerd waarmee het mogelijk is om de effecten van meerdere ontwerpkeuzes op lichttoetreding te beoordelen. Ook kan er gerekend worden aan AR-coatings.