Globale straling heeft een golflengte bereik van 300 - 3000 nanometer. Binnen dit bereik bevindt zich ultraviolet (UV), fotosynthetisch actieve straling (PAR) en infrarood straling (IR). Onderstaande tabel geeft een gedetailleerder overzicht van straling.

Indeling van straling naar golflengte

Naam

Afkorting

Golflengte (nanometer)

Ultraviolette straling

UV*

UV-C

UV-B

UV-A

< 280

280 – 315

315 – 400

Fotosynthetisch actieve straling

PAR

B (blauw)

G (groen)

R (rood)

400 – 500

500 – 600

600 – 700

Nabij infrarode straling

NIR

FR (verrood)

NIR

700 – 800

800 – 3000

Verre infrarode straling

FIR**


3000 – 100.000


* UV met een golflengte < 300 nanometer bereikt het aardoppervlak niet.

** FIR wordt niet direct geëmitteerd door de zon, maar is warmtestraling.

PAR heeft een bereik van 400 - 700 nanometer en is het deel van de globale straling dat door planten voor fotosynthese kan worden benut. De fotosynthese van planten is niet zo zeer gerelateerd aan de totale energie-inhoud van de straling (W/m2) maar aan het aantal fotonen. PAR wordt daarom uitgedrukt in micromol per seconde per vierkante meter (µmol/s/m2). De gemiddelde PAR sommen per maand in Nederland worden weergegeven in onderstaande grafiek.


Op heldere dagen is het aandeel PAR in de globale straling rond 45% en dit aandeel neemt toe tot rond 55% op volledig bewolkte dagen. Om globale straling naar PAR om te rekenen kan de volgende vuistregel gebruikt worden:

1 W/m2 globale straling = 2.15 µmol/s/m2

1 MJ/m2 globale straling = 100 J/cm2 = 2.15 mol/m2

              PAR sommen per maand in Nederland gebaseerd op de stralingssommen van het KNMI.