Bij het kiezen van een teeltlocatie zal de beschikbare hoeveelheid licht van belang zijn. De gemiddelde hoeveelheid licht verschilt per regio, afhankelijk van de breedtegraad en de afstand tot de kust. Het langjarig gemiddelde laat een maximaal verschil zien van 9%.


Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid globale straling ( bron: KNMI).

Gemiddelde maandelijkse hoeveelheid globale straling ( bron: KNMI).