Op het gebied van kasdekmateriaal zijn er steeds meer opties mogelijk. Er is keuze voor diffuus glas, antireflectiecoatings en tijdelijke coatings. Met het oog op energiebesparing kan ook een hoogisolerend kasdek interessant zijn. Al deze ontwerpkeuzes hebben invloed op de lichttoetreding in de kas. Met de komst van nieuwe materialen zijn er nieuwe normen vastgelegd in de NEN 2675 en NEN 2674 om de kwaliteit van glas te meten met betrekking tot lichtdoorlaatbaarheid en diffusiteit. Een overzicht wordt gegeven aan de hand van de volgende secties: