Een doordacht kasontwerp waarin oriëntatie, dakhelling en kasdekmateriaal goed op elkaar worden afgestemd kan een flinke winst in lichtopbrengst tot gevolg hebben. Maar deze winst kan snel teniet worden gedaan als er niet wordt gedacht aan de kasconstructie zelf. Een lichte constructie met een minimaal oppervlak aan constructie-elementen die licht wegnemen (nok, roeden, goot, tralie, poten) is wenselijk. Ook kiezen steeds meer telers ervoor om constructie-elementen te behandelen (bijvoorbeeld poedercoaten) om de reflectiewaarde te vergroten.

Daarnaast kunnen kasinstallaties veel licht wegnemen. Denk aan schermpakketten, lamp armaturen, bovennet verwarming, leidingen voor beregening of bevochtiging en ventilatie apparatuur. De volgende secties gaan dieper in op: