Zonnestraling die de aarde bereikt wordt ook wel globale straling genoemd. Globale straling wordt vaak uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m2). Op een heldere dag tijdens de zomer kan de globale straling oplopen tot meer dan 900 W/m2. De gemiddelde straling over de lichte uren tijdens de zomer is rond 270 W/m2 en in de winter rond 70 W/m2. Stralingssommen voor een periode zoals een dag, maand of jaar worden uitgedrukt in joule (J). De gemiddelde stralingssommen per maand in Nederland worden weergegeven in onderstaande grafiek.


Per jaar komt er in Nederland gemiddeld 3650 MJ/m2 aan globale straling binnen. Let wel: de afgelopen jaren zijn de globale stralingssommen een stuk hoger geweest. 2018 was een extreem zonnig jaar met landelijk gemiddeld 2090 uur zon.

Globale stralingssommen per maand in Nederland (bron: KNMI).