De globale straling bestaat uit direct en diffuus licht. Het verschil tussen direct en diffuus licht is in een oogopslag te begrijpen aan de hand van onderstaande figuur. Direct licht (links) komt uit de richting van de zon en heeft één invalshoek. Diffuus licht daarentegen (rechts) is direct licht dat door de atmosfeer is verstrooid en bevat alle invalshoeken. In de praktijk bestaat zonlicht uit een combinatie van direct en diffuus licht. Natuurlijk licht is het meest diffuus als het volledig bewolkt is, omdat veel van het directe licht dan verstrooid wordt door het wolkendek. De hoeken waaronder dan het meeste licht invalt liggen rond 45°.

Direct licht kan ook diffuus worden gemaakt met kasdek- en scherm materialen. Bij de gangbare typen diffuus glas en schermen zal het licht altijd minder goed verdeeld zijn over de hoeken dan bij bewolkt weer. De mate van diffusiteit van materialen wordt uitgedrukt in Hortiscatter. In de secties Diffusiteit en Diffuus licht en gewas wordt er uitgebreider op de voor- en nadelen van diffuus kasdekmateriaal ingegaan.

Verdeling van direct licht (links) en diffuus licht (rechts).


Overwegend is het zonlicht in Nederland diffuus. Maar de verhouding tussen direct en diffuus licht varieert door het jaar heen. Het aandeel directe straling is in de winter gemiddeld rond 30%, terwijl het in de zomer rond 40% bedraagt. Onderstaande grafiek geeft weer hoe de globale straling door het jaar heen is verdeeld in directe en diffuse straling.Direct en diffuus zonlicht gedurende het jaar (bron: KNMI).