Je hebt informatie gevonden die je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld in een rapport of scriptie, omdat het je verhaal ondersteunt. Of in je lesmateriaal, als onderdeel van de theorie, als verduidelijking, of in een opdracht voor je leerlingen.
Maar mag dat zomaar?


Helaas, nee, dat mag niet 'zomaar'.
Aan het hergebruiken van andermans informatie, of het nu afbeeldingen, video’s, websites, boeken/rapporten of artikelen zijn, zitten voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben te maken met het Auteursrecht. Dit recht stamt uit 1886, toen op de Berner Conventie een internationale afspraak werd gemaakt: De maker, ofwel auteur, van literatuur, wetenschap of kunstwerken heeft het recht om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Gelukkig zijn er wel mogelijkheden:

  • Voor het onderwijs zijn er afspraken (regelingen) gemaakt over het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Zie hiervoor de paragraaf ‘Auteursrechten in het onderwijs’
  • Maak gebruik van bronnen uit het publieke domein. Zie hiervoor de paragraaf ‘Publiek domein’
  • Maak gebruik van Open Materialen. Dit zijn materialen met een open licentie, waarbij de auteur vooraf toestemming geeft om het materiaal te hergebruiken. Zie hiervoor de paragraaf ‘Open materialen en licenties’


Verwijs altijd op een juiste manier naar je bronnen om plagiaat te voorkomen. Zie hiervoor Hoofdstuk 6 ‘Bronvermelding en Plagiaat’.


Tip

Er zijn 2 sites met vrijwel dezelfde url: auteursrecht.nl en auteursrechten.nl. De eerste is van de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen waarin vertegenwoordigd belanghebbenden (makers, uitgevers). De tweede is van SURF i.s.m. de auteursrechten-informatiepunten (AIP's) van alle hbo- en wo-instellingen. Deze site is ook bedoeld voor het mbo hoewel die geen AIP's hebben.

Opdracht

Via het Leermateriaal van Groen Kennisnet vind je de pdf  'Educatieve les groente en fruit' voor het VMBO/MBO. Er staat geen informatie in over copyright/auteursrechten.

Welk van onderstaande beweringen is waar?

a.  Je mag het materiaal vrij gebruiken en bewerken, want alles op Groen Kennisnet is vrij toegankelijk voor iedereen.

b.  Je mag het materiaal alleen gebruiken als je netjes verwijst naar de makers ervan (bronverwijzing).

c.  Je mag het materiaal alleen met toestemming van de makers gebruiken.

 Feedback

Bewering c is correct. Ook als er geen copyright is vermeld, heb je toestemming nodig van de auteurs om het materiaal te mogen gebruiken. Op Groen Kennisnet is het materiaal vrij toegankelijk leesbaar, voor hergebruik heb je toestemming nodig.

Relevante Links/Literatuur

Meer informatie over Auteursrecht vind je op www.auteursrechten.nl en een e learning over intellectual property: https://www.thatsip.nl/