Zoeken, evalueren en gebruiken van informatiebronnen in het groene onderwijs.


“Wat gaat er mis als je niet ‘informatievaardig’ bent”

Deze wiki is gemaakt ter ondersteuning van docenten in het groene mbo-onderwijs.

De wiki behandelt verschillende manieren om te zoeken naar bronnen, hoe je deze bronnen evalueert op bruikbaarheid en betrouwbaarheid én hoe je de gebruikte bronnen in je eigen werk vermeldt. Ook vind je er informatie over Auteursrechten, de regelingen die getroffen zijn voor het onderwijs en uitleg over Creative Commons en het gebruik van ‘open materialen’.

Naast de informatie in de vorm van tekst en video's vind je er korte opdrachten, met feedback, waarmee je je kennis kunt toetsen.

De wiki heeft een logische opbouw en kan van begin tot eind doorlopen als een korte cursus informatievaardigheden. Daarnaast verwijzen de ‘Frequently Asked Questions’ (FAQs) rechtstreeks naar specifieke informatie in de wiki.